De jordløses bevegelse – MST

De jordløses bevegelse (MST) er en av Latin-Amerikas største sosiale bevegelse med 1,5 millioner medlemmer, og har flere ganger okkupert landområder som de mener Lorentzen-selskapet urettmessig besitter.

Medlem av De jordløses bevegelse (MST) i Brasil.
Foto: Erling Borgen / NRK

MST (Movimiento sin Terra) ble stiftet i 1984, og har siden 1985 okkupert landområder for å skaffe jordløse et livsgrunnlag. I dag har bevegelsen 1,5 millioner medlemmer, og har skaffet 350.000 familier jordrettigheter. 180.000 familier okkuperer jord i dag og venter på myndighetenes vedtak. I Brasil eier 1,6% av godseierne 46,8% av den dyrkbare marken. 3% av befolkningen eier 2/3 av all dyrkbar mark i landet.

Les mer om De jordløses bevelgese her: Informasjon om MST, De jordløses bevegelse i Brasil

Les mer om historien til MST her: Historikk for de jordløses organisasjon i Brasil

April og desember 2004: MST okkuperer Aracruz Celuloses områder i delstaten Bahia. I begge tilfellene fikk Aracruz Celulose rettens medhold på at okkupantene måtte forlate områdene.

Les mer om landokkupasjonene på Aracruz hjemmesider.

September 2005: 130 jordløse familier okkuperer et område på 8500 hektar (Agril Farm) som eies av Aracruz Celulose. Ifølge Jorge Manuel Gramelich, koordinatoren for okkupantene, er 6000 av disse hektarene ”devoluta” land, eller statlig eid land som ikke er i bruk, som private selskaper som Aracruz Celulose ikke har lov til å besitte. Etter 30 dager ble okkupantene fjernet. De satte da opp teltleiren Indio Galdino, oppkalt etter en Pataxo-leder ved samme navn som ble drept av fire overklasseungdommer, 18 kilometer fra der de okkuperte. I april i år okkuperte de igjen Agril Farm, men ble kastet ut etter to dager av politiet. De har nå ventet snart i tre år på en avgjørelse fra myndighetenes side, og det er nå bare 36 personer igjen i leiren, deriblant barn som er født i teltleiren.

6. april 2008: 300 jordløse familier (ca. 1200 personer) slår seg ned på Aracruz Celulose og selskapet Cafe Nortes områder i nærheten av byen Teixeira de Freitas i Bahia. MST-leiren har fått navnet Marcha Bahia, som betyr ”Go ahead, Bahia”.

Les mer om Aracruz Celuloses generelle omtale av okkupasjoner, blant annet utført av MST her: Aracruz has been target of new invasions