NRK Meny
Normal

Slik ble saken til

Brennpunkt -redaksjonen ble først kontaktet av Fjornett, en sammenslutning av 12 lokale velforeninger i Porsgrunnsområdet gjennom vår tipstjeneste.

Fjornetts tips handlet om et forestående folkemøte på Herøya. Temaet var sikkerheten rundt verdens største ammoniakktank, som ligger åpent i dagen og i et tett bebygd område.

Tipserne sa at tanken ikke har vært inspisert innvendig på 28 år, og mente dette kan være veldig farlig.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Deltok på folkemøtet

Gjennom ”Oppdraget” ønsket Brennpunkts å undersøke denne saken som til nå kun hadde vært omtalt i lokal presse. Er det slik at tusenvis av menneskeliv er i fare, dersom ammoniakktanken sprekker? Og kan man være trygg på at tanken ikke er i ferd med å sprekke, dersom man lar være å inspisere tanken innvendig?

Vi reiste og deltok på folkemøtet. Her møtte vi både eiere, myndigheter og kritikere. Vi fikk høre alle partene argumentere, og vi fikk en god anledning til å innhente skriftlig dokumentasjon i saken.

Svakeste kravene i Europa

De neste dagene jobbet vi med å ta nye kontakter med de involverte og gjennomføre intervjuer med partene.

Av de mest interessante funnene, kan nevnes følgende:

  • Yara og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gikk inn for en inspeksjonsmetode som innebærer å åpne yttertanken, for deretter å kontrollere 25% av innertanken fra utsiden, ved hjelp av ultralyd. Metoden har ikke tidligere vært forsøkt å lignende anlegg.
  • Norge har de svakeste kravene i Europa i forhold til hvor ofte slike tanker må inspiseres, uten noen grense for hvor mange år det kan gå mellom hver gang.
  • Det Norske Veritas skrev i 1998 en rapport som konkluderte med at alderen på tanken økte risiko for sprekkdannelser.


Nå ønsket imidlertid ikke Det Norske Veritas å snakke med Brennpunkt. Veritas henviste til at selskapet Yara (tidligere Hydros landbruksdivisjon) var oppdragsgiver og eier av rapporten.

-Innvendig inspeksjon ikke aktuelt

Brennpunkt fant også frem til konstruktøren av tanken, et firma i Tyskland, og var i kontakt med britiske konsulenter som hadde vært med på byggingen. Når vi spurte om forholdet mellom alder og sikkerhet, ble imidlertid også disse tause, og bad oss snakke videre med Yara.

Yara har møtt redaksjonen på en relativt åpen måte, har stilt opp til intervju og besvart våre spørsmål. Selskapet har hele tiden argumentert med at innvendig inspeksjon av ammoniakktanken ikke er aktuelt, fordi det kan bidra til skader på tanken som ellers ikke vil oppstå.

Ny rapport

28.februar fikk Brennpunkt overlevert en ny rapport fra Yara ledelsen utført av Det Norske Veritas.

Den er datert 19.februar med tittel "Assessment of critcal crack size in ammonia storage tank".

I dette nye oppdraget går Veritas i mot sin egen rapport fra 1998.
De mener nå at sammenheng mellom alder på tanken og farer for brudd i inner tanken ikke er tilstede. Tanken har med andre ord en mye lenger levetid.

Som det står i konklusjonen "By assuming an initial crack dept of 3mm, the presicted liftime becomes 115 and 169 years for the circumferential weld and vertical weld, respectively".

Likevel kom plutselig selskapets kontrabeskjed. De vil åpne tanken for innvendig inspeksjon over sommeren.