Hopp til innhold

Kan bli 110 fra Drammen til Oslo

E18 fra Drammen til Oslo er den neste strekningen som kan få økt fartsgrensen til 110 kilometer i timen. Men Trygg Trafikk mener politikerne nå bør flytte fokus fra fartsgrenser til trafikksikkerhet.

Bård Hoksrud øker fartsgrensen

Statssekretær Bård Hoksrud trykket tidligere i år på knappen og endret fartsgrensene flere steder på E18 i Vestfold og Telemark. Nå kan fartsgrensene øke også flere steder i Buskerud.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I dag er det flere ulike fartsgrenser på strekningen fra Drammen til Oslo, men maksimal hastighet er 100 kilometer i timen der veien er best. Regjeringen vurderer nå å øke fartsgrensen.

HØR HVA BILISTENE MENER OM 110 KILOMETER I TIMEN.

Jan Tangen

Lastebilsjåfør Jan Tangen har kjørt strekningen mellom Drammen og Oslo i 40 år. Han mener det er unødvendig å øke fartsgrensen på veien.

Foto: Eirik Haugen / NRK

– Får mange henvendelser

– Vi ønsker høyere fartsgrenser på de strekningene som tåler det og der det ikke går utover trafikksikkerheten, dermed er Drammen til Oslo en strekning vi vurderer. Vi får mange henvendelser fra bilister som lurer på hvorfor vi ikke kan sette opp fartsgrensa på denne strekningen, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i samferdselsdepartementet.

I om lag to måneder har fartsgrensen blitt satt opp på utvalgte strekninger i Vestfold, Telemark og Østfold som et prøveprosjekt, nå ønsker regjeringen å se på andre veistrekninger der bilister kan øke farten. Hoksrud innrømmer likevel at veistandarden mellom Drammen og Oslo byr på utfordringer dersom farten skal økes til 110 km/t.

– Noe av utfordringen er at av og påkjøringsfeltene ikke er laget for at fartsgrensen skal opp. Spesielt i rushtrafikken står trafikken som skal kjøre av E18 ut av avkjøringsfeltet og inn på veien, hvis det da kommer noen i 110 km/t kan det føre til farlige situasjoner, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (Frp) sier de nå vurderer å sette opp fartsgrensen på flere veistrekninger.

Foto: Nina Marie Askim / NRK

Han mener det derfor er nødvendig å gjøre noe med av og påkjøringsfeltene og har bedt Statens vegvesen og Vegdirektoratet vurdere både denne strekningen og flere andre veier: I dag vet han ikke hvor mye dette vil koste.

LES OGSÅ: Vil ikke ha flere strekninger med 110 km/t

Frykter vinteren

Sjefen for UP, Runar Karlsen, sier han ikke blander seg inn i debatten om flere veistrekninger med økt fartsgrense. Han frykter likevel flere ulykker når årstiden skifter og det blir andre kjøreforhold.

– Så langt har det vært som forventet etter at fartsgrensen økte flere steder, stort sett kjøres det veldig sikkert og lovlig på disse veiene. Under gode kjøreforhold er det ingen problemer å kjøre i 110 km/t, men jeg er mer bekymret når høsten og vinteren kommer med redusert sikt og glatte veibaner, sier Karlsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Håkon Nilsen

Bilist Håkon Nilsen syntes det er en god idé å øke farta mellom Drammen og Oslo.

Foto: Eirik Haugen / NRK

Trygg Trafikk mener regjeringen nå bør sette på bremsene.

– Det er nå flere veistrekninger som har fått 110 km/t, nå bør regjeringen bremse og vente på flere erfaringer, sier Anne Marit Jordheim, distriktsleder for Trygg Trafikk i Buskerud.

Hun mener fokuset nå bør være på trafikksikkerhet.

– Vi opplever at antall trafikkdrepte øker og syntes nok regjeringen nå bør rette fokuset på andre områder enn økte fartsgrenser, sier Jordheim.