NRK Meny
Normal

Vil ha penger til vei og jernbane

Statsbudsjettet som legges fram i dag bør inneholde betydelige satsinger innen samferdsel mener ordførerne NRK har snakket med.

E134

Slik blir den nye europaveien gjennom Kongsberg.

Foto: Grafikk: Statens Vegvesen

I Ringeriksregionen er man spente på om det blir satt av penger til nye E16 og ny jernbanestrekning.

– Jeg har forventninger om at det ligger penger i budsjettet etter år med politiske løfter om fortgang i byggingen av ny E16 og Bergensbanen, sier mangeårig ordfører Per Berger fra Høyre.

Ordfører i Hole, Per Berger.

Ordfører i Hole Per Berger har store forventninger til statsbudsjettet som legges fram.

Foto: Per Mandt

Det har i årtier, ja faktisk helt siden 1858 vært snakk om Ringeriksbanen. Mange planer er forkastet og lagt på is, men sittende regjering har sagt at den ønsker fortgang.

Les også: Vil ha statlig styring av ny Ringeriksbane

Dermed kan arbeidene langs Bergensbanen skje i denne Stortingsperioden. Han innrømmer at han vil bli skuffet dersom ikke vei- og jernbaneplanen blir nevnt med et ord i dag.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen skal forkorte reisetiden fra Oslo til Bergen.

Foto: Illustrasjon

Opptatt av veiutbygging

Det er ikke bare i Hole politikerne er opptatt av om statsbudsjettet inneholder løfter om penger til veiutbygging. Det er samferdselssektoren som opptar de fleste Buskerud-ordførerne når de i dag åpner statsbudsjettet.

Mer penger til E134 i Kongsberg, riksvei 23 i Lier og Røyken, planleggingsmidler til riksvei 35 mellom Hokksund og Åmot, penger til utbygging av riksvei 7 og riksvei 52 i Hallingdal. Ønskelista er lang.

Les også: E134 i Kongsberg kan bli forsinket

I Kongsberg venter ordfører Vidar Lande på penger til oppstart av ny E 134.

– Det er strekningen Damåsen til Saggrenda som vi har jobbet med i 10–15 år, der håper vi å kunne starte med det første.

Vidar Lande, ordfører i Kongsberg kommune

Ordfører i Kongsberg Vidar Lande håper byggingen av nytt bergverksmuseum kan starte etter nye bevilgninger gjennom statsbudsjettet.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

I Lier og Røyken er man opptatt av å få ferdig riksvei 23 Oslofjordforbindelsen, sier ordfører Rune Kjølstad.

– Og der forventer vi jo at Staten gjør sin del, vi venter på at Stortinget gjør sine vedtak slik at vi kan komme i gang.

For hallingene er også vei- og bane viktig sier ordfører i Gol, Hallvor Lilleslett.

– Arbeidet med planlegging og prosjektering av ny vei fra Sandvika til Ringerike er veldig viktig for oss i Hallingdal.

– Trenger mer i kommunekassa

Det er også knyttet stor spenning til overføringene til kommunene.

Ifølge Gol-ordføreren bør overføringene følge pris- og kostnadsutviklingen generelt.

– Vi bør få såpass med midler at vi kan drive videre på samme nivå, men vi vet jo ikke om det blir en endring i overføringene.

Bent Inge Bye

Ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker er spent på hva statsbudsjettet inneholder av penger til kommunene.

Foto: Pressefoto / Nedre Eiker kommune

Bent Inge Bye i Nedre Eiker håper også på mer penger i kommunekassa.

– Det er viktig at vi beholder de rammene vi har i dag og at det ikke blir foretatt endringer som svekker oss.

Spesielle ønsker

Men det er også noen særønsker foran presentasjonen av statsbudsjettet.

I Kongsberg er det planer om å bygge nytt Bergverksmuseum, og det håper Vidar Lande Regjeringen finner penger til.

– Der har man tidligere fått penger til prosjektering som nå er ferdig, så nå håper vi det er satt av penger til selve byggingen.

Og i Modum er man opptatt av at Vikersundbakken får driftsmidler sier ordfører Terje Bråthen.

– Store nasjonale anlegg i små kommuner har vi prøvd å jobbe for og jeg håper at kulturdepartementet har klart å få oss inn der.