NRK Meny

Vil ha nytt sykehus på Brakerøya

Nytt sykehus i Drammen bør bygges på Brakerøya. Det er innstillingen til neste styremøte i Vestre Viken der tomtevalget skal avgjøres. Møtet er mandag 28. april. Et nytt sykehus skal erstatte dagens sykehus i Drammen og sykehuspsykiatrien ved Lier og Blakstad. Kongsberg sykehus videreføres med dagens funksjoner i påvente av en ny nasjonal helse- og sykehusplan som foreligger i 2015.