NRK Meny

Vil ha flytende asylmottak

Egir Shipping ser på muligheten for å ankre opp et skip med 1.000-1.200 asylsøkere i Drammen, melder Drammens Tidende. Egir Shipping har lagt inn anbud til UDI på midlertidig asylmottak for over 6000 personer, fordelt på seks skip. Anbudskonkurransen avsluttes først i månedsskiftet januar/februar, og UDI vil ikke svare på om Egir Shipping fremdeles er i konkurransen eller har fått avslag.