NRK Meny

Vannlekkasje i Lier

Det har oppstått en stor lekkasje på hovedvannledningen fra Glitrevannverket mellom Lyngåskrysset og Nordal skole i Lier. Beboere i dette området er derfor uten vann, og kommunen vet ikke hvor lang tid det tar før alt er i orden igjen.