Hopp til innhold

Kroken på døra for eks-politimanns vaktselskap

Vekterselskapet som den tidligere politimannen driver, får ikke fortsette sin virksomhet. Politiet har ikke fått den dokumentasjonen de har etterspurt etter at de avdekket mangler hos selskapet.

Politihuset i Drammen

Daglig leder i vaktselskapet jobbet tidligere 25 år i politiet.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Kontrollen av Sølvberget Sikkerhet har blant annet avdekket at vektere har jobbet uten nødvendig godkjenning og opplæring, og andre har blitt ansatt uten lovpålagt politiattest.

Heller ikke daglig leder i selskapet hadde nødvendig godkjenning til å drive vektervirksomhet.

Daglig leder har tidligere jobbet over 20 år i politiet.

Les også Kilder til NRK: Politifolk jobba svart og ulovlig i vaktselskapet til eks-politimann

Vektere foran ved scenen speider utover folkemengden på Seljordfestivalen i 2010.

Begrunnelsen til politiet er at selskapet ikke har kunnet dokumentere at de driver etter de krav som er satt for et vaktselskap.

Det er mulig å påklage vedtaket fra politiet til Politidirektoratet. Men i mellomtiden får ikke selskapet fortsette sin virksomhet.

NRK ha vært i kontakt med daglig leder i Sølvberget Sikkerhet. Han ønsker ikke å kommentere avgjørelsen til politiet.

Får ikke drive selv om saken påklages

– Når vedtaket er fattet, og det er meddelt Sølvberget, så har de ikke mulighet til å drive vaktvirksomhet selv om klagen behandles av Politidirektoratet, sier Torill Sorte, enhetsleder for forvaltningsavdelingen i Sør-Øst politidistrikt, til NRK.

– Så fra nå er det kroken på døra?

– Ja. Men så vil det jo være mulighet til å påklage vårt vedtak.

NRK har i tidligere artikler skrevet om selskapet. Der har det kommet fram at politifolk har jobbet ulovlig i selskapet, noe de ikke har lov til når de jobber i politiet.

Nils Bjerke

Nils Bjerke varslet om Sølvberget Sikkerhet flere ganger.

Foto: NRK

Nils Bjerke som tidligere drev et konkurrerende vaktselskap, har selv varslet politiet om ulovlig drift i Sølvberget Sikkerhet, uten at noe har skjedd.

Veldig godt å vite på vegne av alle arrangører som i større eller mindre grad har blitt lurt opp igjennom årene, sier Bjerke.

Jeg setter videre et stort spørsmålstegn ved at det på tross av flere tidligere varsler til politiets kontrollorgan gjennom flere år, fra flere hold, er først nå etter medias fokus på saken og flytting av anmeldelser til annet politidistrikt, at slike forhold er avdekket.

Jevnlige kontroller av selskapet

Politiet har hatt kontroller av selskapet i flere år, også i 2022. Kontrollen avdekket blant annet at vektere jobbet uten nødvendig godkjenning og opplæring, og andre har blitt ansatt uten lovpålagt politiattest.

Daværende lensmann Torill Sorte.

Torill Sorte er enhetsleder for forvaltningsavdelingen i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Les også Politikontroll avdekket vektere uten vandelsattest

Torill Sorte, enhetsleder i politiet i Sør-Øst

Etterforskes i to straffesaker

Han er tidligere anmeldt hele 23 ganger for økonomisk utroskap, sosial dumping og skatteunndragelse. Alle disse anmeldelsene er henlagt.

– Hvorfor har det tatt så lang tid nå?

– Det har egentlig ikke tatt så lang tid. Vi ønsker å være sikker før vi fatter et vedtak, så vi ikke avvikler en virksomhet på grunn av feil. Vi ønsker å ettergå de funnene som politiet mener er avvik, og selskapet skal også ha mulighet til å kunne komme med tilsvar, sier Sorte.

NRK har snakket med daglig leders advokat Borgar Veiding:

– Jeg har ingen kommentar til politiets avgjørelse. Jeg har per i dag ingen oppdrag for Sølvberget Sikkerhet, sier advokaten.

Hei! Takk for at du leste hele saken

Har du tips i denne saken eller i lignende saker, ta gjerne kontakt.