Tunnelsikkerhet får strykkarakter

Oslofjordtunnelen er sju kilometer lang, men har bare én nødutgang. Når det oppstår mye røyk i tunnelen, er det umulig å komme seg unna.

Brann i Oslofjordtunnelen

I en rapport etter ulykken i tunnelen 23.juni slår brannvesenet fast at sikkerheten i tunnelen er for dårlig.

Foto: Edgar Dehli / Scanpix

23. juni måtte 34 personer evakueres ut av Oslofjordtunnelen etter at det begynte å brenne i en trailer. Den dramatiske ulykken er den andre vogntogulykken i Oslofjordtunnelen på under et halvt år. I mars i år ble sjåføren og tre andre personer skadet da et vogntog tok i fyr i bunnen av tunnelen.

I en rapport etter ulykken 23. juni slår nå brannvesenet fast at tunnelen mangler sikre rømningsveier, skriver Aftenposten.

– Det er alltid en risiko å kjøre i slike bratte tunneler, innrømmer Nils Erik Bogsrud overfor NRK.no, sjef i Statens vegvesen Akershus. Tunnelen ville ikke ha blitt bygget slik i dag.

Langt til nærmeste rømningsvei

Hvis man blir fanget av røyk i tunnelen, er det ifølge rapporten ingen muligheter for å komme seg ut på egen hånd. Den over sju kilometer lange tunnelen har kun en eneste nødutgang.

Under den siste brannen var det minst fire kilometer fra brannstedet til nærmeste rømningsvei. Flere andre mangler ved brannsikkerheten kommer også frem i rapporten ifølge avisen:

  • Rømningsveiene er ikke markert og det er ingen informasjonsskilt i tunnelen.
  • Det finnes ingen restriksjoner for kjøretøy som er mer brannfarlig enn det tunnelen er laget for å tåle.
  • Det er ikke blitt gjort en god nok risikoanalyse av brannsikkerheten.

– På grense til katastrofe

Ingen mistet livet i brannen 23. juni. Det kunne imidlertid ha gått langt verre, forteller brannsjef i Søndre Follo Brannvesen, Ole Bjørn Kaasa.

– Beredskapen fungerte, men det var helt på grensen til å bli katastrofe. Hvis kjøretøyet som begynte å brenne hadde fraktet mer brannfarlig gods, kunne utfallet blitt annerledes, sier han.

Nå har Statenes Vegvesen satt opp nye skilt og bestilt et bedre varslingsanlegg for å utbedre sikkerheten i tunnelen. I tillegg blir det trolig lavere fartsgrense og forbikjøringsforbud for tunge kjøretøy i tunnelen når den åpnes for tunge kjøretøy i slutten av oktober.