NRK Meny

Trolig mottak på Raumyr

Utlendingsdirektoratet har nå søkt Kongsberg kommune om bruksendring for den gamle høyskolen på Raumyr til akuttmottak for inntil 1000 flyktninger. Kongsberg kommunestyre har tidligere vedtatt et øvre tak på 300 flyktninger på stedet. Rådmann Wenche Grinderud bekrefter at søknaden er mottatt og er innstilt på en hurtig saksbehandling.