Trekker seg etter konflikt

Hele styret i foreningen Skimuseets venner går etter konflikter. Grunnen er langvarige samarbeidsproblemer med ledelsen i Norsk Bergverksmuseum, skriver Laagendalsposten. Blant annet er ikke venneforeningen trukket inn planene for en skihistorisk samling. Museumsledelsen mener det ikke er en venneforenings oppgave å bli trukket inn i forvaltningen.