NRK Meny

Tre omkommet

Politiet bekrefter at det er tre døde på stedet. Det betyr at den personen som tidligere hadde status som savnet nå bekreftes omkommet. Ulykkesstedet vil bli sikret ved at eksplosiver blir fjernet før det kriminaltekniske arbeidet kan starte. Eksplosivene vil bli sprengt på et egnet sted i nærheten. Opplysninger om når og hvor dette vil skje vil bli gjort kjent på forhånd. Vei - og jernbanesperringer blir opprettholdt så lenge det pågår arbeid på stedet.