Tiggerne mangler overnatting

Tiggerne i Drammen mangler overnatting til vinteren. Kirkens Bymisjon jobber på høygir for å løse utfordringen.

Sovesal Bragernes menighetshus

Sist vinter benyttet Kirkens Bymisjon Bragernes menighetshus til overnatting for tiggere.

Foto: Christina Honningsvåg / NRK

De rundt femti tiggerne i Drammen og omegn kan stå foran en kald vinter. Foreløpig har ikke Kirkens Bymisjon greid å skaffe dem tak over hodet.

– Vi har en ganske stor utfordring i forhold til at flere av lokalitetene vi har sett på og jobbet med har falt bort de siste ukene, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon i Drammen, Jon-Ivar Windstad.

– Nå ser vi på nye lokaler. Men tiden går. Vi har en utfordring, legger han til.

Gir ikke opp håpet

Jon-Ivar Windstad

Windstad sier de ikke kan tillate at noen sover ute i Drammen på vinterstid.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

I fjor klarte Kirkens Bymisjon å skaffe et overnattingstilbud i et menighetshus i Drammen. Men i høst har dette tilbudet falt bort.

– Det fungerte helt optimalt, og sikret at eldre, de som har dårlig helse og de som er permanent i byen, kunne få sove inne, forklarer Windstad, som sier at de har 25 personer på en prioriteringsliste før årets vinter. Han har ikke gitt opp håpet om å få på plass et tilbud før det blir kaldt.

– Jeg må ha det. Vi kan ikke tillate at noen ligger ute i denne byen, uavhengig av om det er fattige tilreisende, når det blir så kaldt som det kan bli.

Kirkens Bymisjon har henvendt seg til flere eiendomsbesittere med tomme lokaliteter, samtidig jobber de opp mot et par menigheter. Organisasjonen jobber også tett med kommunen, for å få eventuelle lokaler godkjent.

Kommunen bistår

 Eva Milde Grunwald

Eva Milde sier kommunen har en god dialog med de frivillige organisasjonene i Drammen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi er først og fremst interessert i å ha en dialog med frivillige lag og organisasjoner som har mulighet til å se på overnatting når det blir det vi kaller opplevde minus ti grader, sier helse- og sosialdirektør i Drammen kommune, Eva Milde.

– Ut over det har ikke vi noen annen form for plikt eller tenker at vi skal bidra til noen bosetting av den gruppa, legger hun til.

Kommunen kan også bidra med tilskudd til organisasjonene. Samtidig skal kommunen sjekke foreslåtte lokaliteter, for å se om de tilfredsstiller myndighetenes krav for overnatting.

– Vi har en god dialog med Kirkens Bymisjon og en løpende dialog med alle de store frivillige organisasjonene, avslutter Milde.