Tåler ikke strømmålere

Mange har fått fritak fra å installere nye automatiske strømmålere på grunn av overfølsomhet for elektriske og/eller magnetiske felt. Alle har legeerklæring, til tross for at det ikke er definert som en diagnose. Nettselskapet Glitre Energi har så langt installert over 70 tusen nye målere. I deres område har 200 husstander fått fritak.