NRK Meny
Normal

Storbeslag av narkotika på Ringerike

I februar beslagla politiet et større parti narkotika i en bolig i Hønefoss. Etter måneder med hemmelig etterforskning er tre personer pågrepet, og siktet etter straffelovens alvorligste narkotikabestemmelse.

Hønefoss politistasjon

Politiet har ikke omtalt den alvorlige narkotikasaken før nå.

Foto: Idar Krogstad / NRK

Politiet holder kortene tett til brystet, og saken har knapt vært omtalt før nå.

Ifølge Ringerikes blad er tre menn siktet i saken. En utenlandsk statsborger ble pågrepet i Nederland i juli, etter å ha vært etterlyst av norsk politi. Mannen sitter fortsatt varetektsfengslet i Nederland, men har motsatt seg utlevering.

De to øvrige ble pågrepet av politiet her hjemme i september. Den ene av dem er norsk statsborger, men begge har tilknytning til Ringerike.

Politiet omtaler saken som spesiell, og har holdt kortene tett til brystet når mediene har stilt spørsmål om den. Derfor har det først nå kommet frem at beslaget har vært så stort.

– Det er en total vurdering som gjør at vi ikke har villet gå ut med dette før nå, men det er en alvorlig sak, sier politiadvokat Janne Østvang Skille til NRK.

Pågrepet etter flere måneder

Janne Østvang Skille

En av de siktede nekter utlevering fra Nederland, men vi mener han vil bli utlevert, selv om det kan ta tid, sier Politiadvokat Janne Østvang Skille

Foto: Knut Skyllingstad

Beslaget ble gjort i februar, mens de siktede først ble pågrepet i juli og september.

– Jeg kan ikke gå konkret inn på hvorfor vi ventet med pågripelsene, men det har pågått omfattende etterforskning i mellomtiden, og etterforskningen pågår fremdeles, sier Skille.

Politiet tar høyde for at det kan ha vært flere involverte.

– Med et så stort beslag, er det grunn til å tro at det er flere innblandet, men foreløpig har vi pågrepet og siktet to. Så får etterforskningen avgjøre om vi skal pågripe flere.

– Hva slags narkotika er det snakk om?

– Det ønsker vi ikke å gå ut med nå, men det er et stort beslag, og de er siktet etter straffelovens paragraf 162, tredje ledd, som gjelder den mest alvorlig narkotikakriminaliteten. Strafferammen er fengsel fra tre til 15 år, og opptil 21 år ved skjerpende omstendigheter, sier hun.

Det er ikke klart når det eventuelt kan tas ut tiltale mot de tre.

– Etterforskningen pågår fortsatt, og det er altfor tidlig å si når vi er klare til å sende saken til statsadvokaten, sier Skille

Dette er en av de største narkotikasakene Hønefoss-politiet har avdekket på mange år.