Stengt parkering ved Gulskogen

Mandag er parkeringsplassen på Gulskogen stasjon stengt. Dette skyldes opprydding etter en brann, melder Jernbaneverket.

Passasjerene som bruker bil til stasjonen henvises til parkeringshuset på Gulskogen senter 4. etasje. Dette er gratis og det er 100 plasser.

Det vil være vektere tilstede både på Gulskogen stasjon og på Gulskogen senter for å hjelpe de som skal parkere.

Jernbaneverket henstiller passasjerer som bruker bil til Gulskogen stasjon om å møte opp tidligere, da parkeringshuset ligger noe unna stasjonsområdet