NRK Meny
Normal

Statens vegvesen: – Beklager

Statens vegvesen sier det i ettertid er lett å si at det burde vært gjort en annen vurdering, men at føreforholdene på riksvei 7 overrasket alle.

tre døde i ulykke ved Sokna

To menn og en kvinne omkom og tre personer ble skadd i frontkollisjonen mellom en buss og et vogntog på Ringerike i februar 2014.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi beklager at ulykken skjedde og at den kan relateres til veiforhold. Enhver ulykke er én for mye. Vi tar veldig tungt på ulykken og det utfallet den hadde, sier avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen Buskerud.

I sin rapport etter bussulykken på riksvei 7 ved Veme, rett vest for Hønefoss, kommer Statens havarikommisjon for transport (SHT) med kritikk.

«Undersøkelsen har vist at friksjonen på ulykkesstedet var lav i forhold til tilstøtende strekninger, samtidig som dette var tilnærmet usynlig for trafikantene. Det er SHTs oppfatning at veiens driftsmessige tilstand (føreforholdene) bidro vesentlig til at ulykken skjedde.»

– Tar det til etterretning

Han Jan Håkonsen

Hans Jan Håkonsen sier de nå på nytt vil registrere punkter som er farlige.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Her kom man til et parti hvor det plutselig ble en tynn ishinne på veien. Vi tar til etterretning det kommisjonen sier om at vi burde hatt en annen konklusjon fra entreprenørens side her, sier Håkonsen og legger til:

– I ettertid kan man kanskje si at det burde vært gjort på en annen måte, men her var det overraskende forhold for de fleste.

I rapporten til SHT står det at veinettet ble kontrollert snaue tre timer før ulykken skjedde og at man kom til konklusjonen om at det var unødvendig å gjøre tiltak.

– Ut ifra de opplysningene man hadde på det tidspunktet gjorde man en vurdering og trakk en konklusjon. Så kan man selvfølgelig i etterkant si at man burde kommet til en annen konklusjon. Men det er slik det ble gjort, sier Håkonsen.

dødsulykke i Sokna, tre personer omkom

Politiet konkluderte med at ingen av førerne kunne bebreides for ulykken.

Foto: Olav Døvik/NRK

Bar vei

I vegvesenets kontrakt med entreprenøren NCC Roads står det at det skal gjennomføres preventiv salting for å opprettholde bar vei. Riksvei 7 skal ifølge Statens vegvesen ha bar vei hele året, altså tørr eller våt asfalt.

– Rent kontraktsmessig må vi gjøre en vurdering å se om det er noe å bebreide entreprenøren for som kan gi kontraktsmessige konsekvenser. Eventuelt andre konsekvenser må politiet komme tilbake til, forteller Håkonsen.

Han presiserer at de nå skal kartlegge slike veistrekker.

– Vi har satt i gang et arbeid med å kartlegge og registrere på nytt de punktene vi fra før har visst at er farlige. Og så ser vi om det kan være nye punkter, slik som dette stedet. Den kunnskapen må vi, sammen med entreprenørene, bruke for å unngå tilsvarende situasjoner.