NRK Meny
Normal

Kritikk til vegvesenet etter dødsulykke

Statens havarikommisjon kommer med kritikk etter ulykke der tre personer mistet livet. Ber Statens vegvesen intensivere overvåkingen av kjøreforholdene vinterstid.

Trafikkulykke, Sokna

To menn og en kvinne omkom og tre personer ble skadd i frontkollisjonen mellom en buss og et vogntog på Ringerike i februar 2014.

Foto: Ole Edvin Tangen

I sin rapport etter bussulykken på riksvei 7 ved Veme, rett vest for Hønefoss, kommer Statens havarikommisjon for transport (SHT) med kritikk.

– Havarikommisjonen har gjort en grundig jobb i forbindelse med ulykken og kommet fram til at vei- og føreforhold har bidratt vesentlig til ulykken, sier direktør i Statens havarikommisjon for transport, William Bertheussen, til NRK.

I rapporten skriver de:

Buss undersøkes

Bussen ble undersøkt av Statens havarikommisjon for transport.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

«Undersøkelsen har vist at friksjonen på ulykkesstedet var lav i forhold til tilstøtende strekninger, samtidig som dette var tilnærmet usynlig for trafikantene. Det er SHTs oppfatning at veiens driftsmessige tilstand (føreforholdene) bidro vesentlig til at ulykken skjedde.»

Ifølge SHT skjedde ulykken klokken 23.45. Siste kontroll av veinettet var ca. klokken 21.00, nesten tre timer før ulykken skjedde.

Må intensivere arbeidet

William J. Bertheussen

Bertheussen sier at det ikke er havarikommisjonens jobb å fordele skyld.

Foto: Statens havarikommisjon

– Glatte veier og vinterdrift er en stor utfordring, både for de som vedlikeholder og drifter veiene og for forbrukerne. Dette er et problem som havarikommisjonen peker på og som Statens vegvesen og entreprenørene må prøve å finne gode løsninger på, sier Bertheussen.

– Betyr det at dere mener Statens vegvesen og entreprenørene ikke har gjort en god nok jobb?

– Havarikommisjonen fordeler ikke skyld og ansvar. Det er en betydelig utfordring å drifte norske vinterveier. Her må Statens vegvesen, sammen med entreprenørene, søke de beste løsningene.

I rapporten skriver kommisjonen:

«Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med entreprenører som utøver vinterdrift på vei, intensiverer sitt arbeid for overvåkning og oppfølging av veistrekninger/-punkter som krever forsterket vintervedlikehold ved spesielle værforhold.»

tre døde i ulykke ved Sokna

Det var svært glatt på stedet ulykken skjedde, og vitner fortalte at de hadde problemer med å holde seg på beina.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Spesielt vanskelige kjøreforhold

Ulykken skjedde da sjåføren av et vogntog mistet kontrollen på det glatte føret på riksvei 7. En buss fra Firda billag kom motsatt vei, og kolliderte med vogntoget. De omkomne og de skadde var alle i bussen.

Det var i alt ni personer om bord i bussen som var på vei fra Gardermoen til Sogn og Fjordane.

Sjåføren av vogntoget ble avhørt av politiet, men fire dager etter ulykken konkluderte politiet med at han ikke kunne bebreides for det som skjedde.