Hopp til innhold

Stadig flere kommuner innfører utvidet båndtvang

Det føres svært ulik praksis for båndtvang fra kommune til kommune. Noe som gjør det vanskelig for hundeeiere å vite hva som gjelder.

#cfwesenberg

Når må man holde hunden i bånd? En rekke kommuner har nå utvidet båndtvangen.

Foto: CF-Wesenberg

Det er Norsk Kennel klub som har kartlagt hvilke båndtvangsregler som gjelder for kommunene i Norge. De ønsket primært å lage en oversikt for egne medlemmer, men resultatet var overraskende.

#cfwesenberg

Trine Hage spør om lovligheten til mange av vedtakene som kommunene har gjort.

Foto: CF-Wesenberg

– Vi ble sjokkerte over at så mange kommuner har innført egne regler, innrømmer administrerende direktør for Norsk Kennel Klub, Trine Hage.

Her kan du se hva som gjelder for din kommune.

Kommuner med egne vedtak

Den opprinnelige båndtvangen er fra 1. april til 20. august. Men mange kommuner har altså valgt å gjøre unntak fra dette og fatte egne kommunale vedtak. Disse vedtakene skal være forankret i hundeloven. Men det er mange kommuner som har valgt å fatte vedtak etter det som kan oppleves som egne ønsker.

– For å understreke dette, vi respekterer den ordinære båndtvangen som er satt av hensyn til andre dyr. Men for eksempel i Hallingdal hvor man har fattet vedtak om båndtvang i preparerte løyper i jul, vinter- og påskeferie, det undrer jeg litt på lovligheten av.

Vanskelig å få oversikt

Norsk Kennel Klub mener hovedproblemet for hundeeiere nå blir at man ikke vet hvilke regler som gjelder hvor.

– Her finnes ett eksempel; I Nore og Uvdal følger man vanlige båndtvangsregler. Men beveger man seg over til nabokommunen Hol, så må man koble båndet på hunden for i den kommunen er det båndtvang ut oktober.

Det finnes over 500.000 hunder i Norge i dag.

– Kan det være at man nå må få ett lovverk som gjelder for alle hundeeiere?

– Ja, absolutt. Men vi vil fortsatt ikke komme unna at vi må ta hensyn til lokale forskjeller der hvor det er andre dyr.

– Hvilke utfordringer skaper det av det blir stadig strengere båndtvang?

– Når det gjelder hunder så har det et grunnleggende behov for å bevege seg fritt. Vi har det nedfelt i dyrevelferdsloven, der er det bestemt at dyr skal ha mulighet til å utøve naturlig adferd. Alle vi som har med hunder å gjøre vet at de endrer adferd når de går i bånd og går fritt. Den har ikke anledning til å bruke kroppen, styrken, hurtigheten og smidigheten så lenge de går i bånd.