NRK Meny

Sier ja til 1000 flyktninger

Fylkesmannen tillater inntil 1 000 flyktninger på Raumyr transittmottak. Det skriver Fylkesmannen i Buskerud på sin nettside fredag. Kongsberg kommunes tak på 300 flyktninger faller dermed bort. Fylkesmannen er etter en samlet vurdering kommet til at verken trafikksituasjonen eller det at det ikke er fremlagt en strategi for sikkerhet, er å anse som ulemper.