Setter inn egne biler

Vestre Viken helseforetak vil i løpet av våren bruke egne biler og sjåfører for å bedre transporten av pasienter. Tiltaket kommer etter mange klager på at drosjer ikke henter pasienter til avtalt tid, noe som kan gå utover nødvendig helsehjelp, ifølge ledelsen. Det skal settes inn fire biler, i tillegg til dagens ordning med blant annet taxi.

Pasientreiser og sykehusgang
Foto: Montasje / NRK