Se rovdyrdebatten her

Hvem skal bestemme hvordan rovdyrbestanden forvaltes i Norge, sauebønder eller miljøvernforkjempere? Se debatten her.

Video Gaupedebatt

Se debatten direkte fra klokken 17.10 her

Rovdyrforvaltning er temaet miljøvernminister Erik Solheim, Torbjørn Røe Isaksen (H), Per Olaf Lundteigen (Sp) og generalsekretær i WWF, Nina Jensen debatterer i dag.

Sauebønder, jegere og miljøvernforkjempere kommer også til orde i diskusjonen om bestanden av jerv, ulv, gaupe og bjørn i Norge.

Debattleder Richard Aune i NRK lover høy temperatur i låven ved Rosthaug videregående skole i Åmot, der debatten foregår i "rette" omgivelser, mellom høyballer og landbruksmaskiner.

Gaupebråk

I fjor ble det inngått et historisk rovdyrforlik på Stortinget, der alle partiene var enige om at det skal være rovdyr i Norge, men at bestanden må reguleres. Lokale viltnemnder ble lovet mer makt, og det skulle bli lettere å fjerne skadedyr fra beiteområder.

Likevel grep miljøverndepartementet inn og halverte fellingskvotene for gaupe dagen før jakta startet. Da ble det bråk.

– Det er helt hårreisende. Det er ikke grenser for frekkhet fra ledelsen i miljøverndepartementet, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen.

Han mener det er stor forskjell mellom departementets beregninger av bestanden og den virkeligheten folk i distriktene opplever.

– Dette er et kjempeproblem innad i regjeringen. Det har blitt en personifisert debatt, der miljøverndepartementet med regjeringen i ryggen overkjører bygdene, sier Lundteigen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Per Olaf Lundteigen på gården

Per Olaf Lundteigen er redd husdyra skal bli presset vekk fra kulturlandskapet av mer 'eksotiske' rovdyr.

Foto: Knudsen, Knut Erik / VG

Opphetet

Hver dag legges det ned minst ett sauebruk i Norge, og mange bønder mener rovdyrskader er grunnen. I fjor ble det likevel skutt flere rovdyr enn på over 100 år. Rovdyrdebatten har lange røtter i Norge.

– Dette er en klassisk diskusjon, som til tider har vært veldig opphetet, sier debattleder Richard Aune i NRK.

Historisk bjørnejakt

Det er ikke bare gaupejakt som har vært et hett tema denne våren. For første gang på over 60 år ble det skutt bjørn i Telemark. Det vekker sterke følelser, og mange mener det er uetisk å skyte dyra når de akkurat har kommet ut av hiet.