Satt på bord med kongelige

Hør hvordan Morten Fretheim fra Kongsberg opplevde å sitte på middagsbord med de kongelige.