Riksadvokaten anker overgrepsdommene

Riksadvokaten anker straffeutmålingen for to av mennene som stod tiltalt i av en Norgeshistoriens mest alvorlige overgrepssaker.

Overgrepssak Drammen Tingrett

RETTSSAK: Fem personer var tiltalt i overgrepssaken. For fire av dem ga retten lavere straff enn det aktor ba om.

Foto: Ester Maria Bjørneboe / Tegning

Riksadvokaten anker dommen mot en 28 år gammel mann fra Oslo og en 32 år gammel mann fra Drammen. De ble dømt til henholdsvis 11 og 8 års forvaring for grove seksuelle overgrep mot små babyer, men dommen var langt mildere enn aktoratet ba om.

Aktor Kristin Røhne la ned påstand om 15 års forvaring for begge de to mennene.

– Vi registrerer at de domfelte er dømt i alt det vesentligste for det de er tiltalt for, men at tingretten har lagt seg under påstanden som ble nedlagt av oss, sa statsadvokat Kristin Røhne etter at dommen falt.

Fem personer domfelt

Det er allerede klart at 28-åringen får sin sak behandlet på nytt i lagmannsretten. Han anket dagen etter at dommen ble kjent. Han nekter for å ha begått noen fysiske overgrep.

En 34 år gammel mann fra Solør i Hedmark, som ble dømt til 6,5 års forvaring, anker straffeutmålingen. Det bekrefter hans forsvarer Cato Johannessen. I tillegg anker 34-åringen skyldspørsmålet som omhandler seksuell omgang med en psykisk utviklingshemmet kvinne.

Til sammen tre menn og to kvinner ble dømt i saken som har blitt omtalt som en av groveste sakene i norsk rettshistorie. Tre av dem ble dømt for grove overgrep mot spedbarn ned til tomånedersalderen. Overgrepene ble også filmet og distribuert.