Hopp til innhold

Rekordmange utlendinger utvist

DRAMMEN (NRK): Aldri før har politiet utvist så mange utlendinger som i fjor. Viktig kriminalitetsforebygging, mener politiet.

Politihuset i Drammen

Søndre Buskerud politidistrikt har en dobling i antall utvisningssaker de siste årene.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

2014 ble et rekordår i antall utvisningssaker for politiet. Nær 3700 forlot landet, i det politiet kategoriserer som "bort– og utviste". Tallene er ikke klare for hvor mange av disse som var kriminelle, men politiet ser likevel at det påvirker kriminalitetsstatistikken. Ifølge seksjonsleder i Politiets utlendingsenhet, Magne Løvø, er dette takket være godt arbeid.

Magne Løvø

Seksjonsleder i Politiets utlendingsenhet, Magne Løvø.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

– Med god hjelp av politidistriktene og UDI klarte vi å utvise rekordmange utlendinger. Mange av disse står for mange kriminelle forhold, og at vi får utvist dem, betyr at de ikke får komme tilbake til Norge. Da ser vi at spesielt vinningskriminalitet går ned, sier Løvø.

Best i klassen

Blant de beste i klassen er Søndre Buskerud politidistrikt. Der har de hatt en dobling i antall utvisningssaker de siste fem årene. Seksjonsleder i Felles utlendings- og forvaltningsenhet, Karin Næss, er klar på hva hun mener er årsaken.

Karin Næss

Seksjonsleder i Søndre Buskerud politidistrikt Karin Næss.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Det er kriminelle EU-borgere som utgjør hoveddelen av dem vi sender ut. Flesteparten av disse havner i arresten hos oss på grunn av narkotikaforbrytelser, tyverier og innbrudd. Når vi først har dem i arresten, er vi bevisst på å sende dem raskt ut av landet så de ikke skal begå nye lovbrudd, sier Næss.

Det betyr at det kun kan gå timer fra vedkommende sitter i arresten til han eller hun er ute av landet. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å få fortgang i utsendinger.

Vil bli bedre

Mens 2014 ble et år med mange debatter om asylbarn som ble sendt ut av landet, sier Magne Løvø at disse ikke kommer inn i kategorien bort- og utvisningssaker. Antall utsendte asylbarn i 2014 er fortsatt ikke kjent.

Tirsdag samles politidistriktene og Politiets utlendingsenhet til seminar om utvisningsarbeidet. De ønsker å bli enda bedre.

– På den samlingen skal alle få et faglig påfyll slik at alle står bedre rustet for å kunne utvise flere, sier Løvø.

Ønsker å bli bedre

Til tross for gode resultater i fjor, vil Søndre Buskerud bli enda bedre.

– De fleste som vi har utvist, har havnet i vår arrest. Vi kan bli flinkere til å reise ut og oppsøke de som er her ulovlig eller som jobber ulovlig. Det kommer vi til å ha fokus på i 2015, sier Karin Næss.