NRK Meny
Normal

Rekordmange kommunalt ansatte

Hele 600 personer i Hol kommune står på lønningslista av de 2000 som betaler inntektsskatt til kommunen.

Rådmann i Hol kommune Lars Ole Skogen

Rådmann i Hol kommune Lars Ole Skogen.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Innbyggertallet i Hol kommune er cirka 4500. Men bare halvparten av dem er i arbeid og betaler skatt.

I kraft- og turistkommunen øverst i Hallingdal baseres derfor en stor del av driften på kraftinntekter fra Hol kraftverk. Det omfatter tre vannkraftverk som alle ligger i Holselva, og produserer i overkant av 1000 GWh i året.

– Samtidig er kommunen kostbar i drift på grunn av alle turistene som besøker kommunen, sier rådmann Lars Ole Skogen.

Hyttegrend på Geilo

Hol er en stor turist- og hyttekommune.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Rådmannen påpeker at kommunen er ansvarlig for tjenester til de som til enhver tid er i kommunen og viser til at Hol er en turistkommune hvor folketallet i snitt er mellom ti og tolv tusen innbyggere.

– Det er dette antallet kommunen må beregne sitt tjenestetilbud ut ifra når det dreier seg om legetjeneste og en rekke andre kommunale tjenester, sier rådmannen.

De 600 kommunalt ansatte er fordelt på 475 årsverk.

Selv om kommunen er dyr i drift, er den både raus og robust, mener rådmannen.

– Robust fordi vi de siste årene har hatt store investeringer og fornyet både infrastruktur, skoler og barnehager.

-Trenger mange kommunalt ansatte

Erik Kaupang, tidligere ordfører i Hol gjennom åtte år, synes han har gode argumenter for at Hol trenger 600 ansatte i kommunale stillinger. Han trekker fram kommunens geografi og spredte befolkning.

– Det er en veldig stor kommune. Fra Dagali i sørøst til Myrlandsområdet i nordøst, er det over 6 mil. Og i tillegg har vi over 6000 fritidsboliger i kommunen.

Tidligere ordførar i Hol gjennom åtte år, Arne Skogheim.

Tidligere ordfører i Hol gjennom 16 år Arne Skogheim.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Det desentraliserte tjenestetilbudet koster og gjør kommunen dyr i drift sammenlignet med andre kommuner som har flere innbyggere på et mindre areal. Som for eksempel Drammen, sier Kaupang.

– Vi må ha folk i vann- og avløpsetaten rundt om og vi må ha hjemmehjelp ut til dem som bor ute i bygdene.

Nødvendig med to sykehjem

Arne Skogheim har også vært ordfører Hol, totalt i 16 år.

Han mener at hjemkommunen hans har et beundringsverdig tjenestetilbud, spesielt er tilbudet til unge og eldre godt synes han.

– Hol har et flott tilbud til alle aldersgrupper.

Det er to syke- og aldersinstitusjoner i Hol, er det strengt tatt nødvendig?

Ja, det har vært den rådende politikken i Hol, helt siden 1950-tallet. Og slik vil folk fortsatt ha det, sier Skogheim.