Hopp til innhold

Redd Barna vil ikke ha «våpenpenger» fra Kongsberg

– Den beslutningen som Redd Barna har gjort, er gjort på fullstendig feilaktig grunnlag, svarer ordføreren.

Kari Anne Sand, Kongsbergordfører

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, synes Redd Barna skyter seg selv i foten.

Foto: Anders Haualand / NRK

– I snitt drepes 22 barn hver dag i krig. Bruken av våpen er en del av problemet. Derfor har vi i Redd Barna og hele den internasjonale bevegelsen besluttet å ha et ufravikelig prinsipp om ikke å ta imot penger fra våpenindustrien.

Det sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, til NRK.

Bakgrunnen er TV-aksjonen som har vært gjennomført hvert år siden 1974. Redd Barna er årets mottaker av TV-aksjonen. De har i forkant sagt at de ikke vil ta imot penger fra Kongsberg Gruppen med begrunnelse at «dette er våpenindustri».

Det var Laagendalsposten som omtalte saken først.

Kongsberg kansellerer bøsseaksjonen

Utsagnet fra Redd Barna får Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand til å steile av sinne – og hun sier hun også ble såret på vegne av industrien.

– Det vedtaket har jeg utrolig liten forståelse for. At man boikotter de som driver innen olje- og gass-sektoren, og de som produserer forsvarsinstallasjoner som beskytter ukrainsk infrastruktur, det er uforståelig for meg. Og det er uforståelig for et samlet formannskap.

– De skyter seg selv i foten.

Kari Anne Sand Ordfører

Saken ble drøftet i formannskapet på onsdag. Det endte med at Kongsberg kommune i år kansellerer bøsseaksjonen.

I stedet går de for en digital løsning.

Formannskapet gjorde følgende vedtak:

«Kongsberg kommune beklager Redd Barnas beslutning om å utelukke bidrag fra deler av industrien i Kongsberg. Kongsberg kommune organiserer årets TV-aksjon ved å opprette en Spleis.»

Synes Redd Barna er dobbeltmoralsk

– Er det en protestmarkering?

– Vi var nødt til å si ifra. Den beslutningen som Redd Barna har gjort, den er gjort på fullstendig feilaktig grunnlag, svarer Sand.

Kari Anne Sand

– Det vedtaket har jeg utrolig liten forståelse for, sier ordføreren.

Foto: Anders Haualand / NRK

Hun mener Redd Barna hurtigst mulig bør prøve å oppdatere seg på hva som skjer.

– Ikke bare på Kongsberg – men ellers i landet – før de gjør vedtak som til de grader er ødeleggende for det jeg trodde var Redd Barnas formål. De skyter seg selv i foten.

Kongsbergordføreren kaller Redd Barnas vedtak for dobbeltmoralsk.

– Ja, når de på den ene siden vil ha innbyggernes og kommunens penger, men de vil ikke ha bedriftenes bidrag som har vært ganske så sjenerøse, sier Sand.

Sier de ansatte føler de ikke blir verdsatt

Kommunikasjonsrådgiver i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie, stiller seg meget undrende til Redd Barnas valg.

– Det vi stusser over, er at man går til denne type vedtak, i en situasjon hvor det er en dugnad i Norge.

Han sier norske myndigheter og Forsvaret spiller en viktig rolle med tanke på dugnadsinnsatsen og de militære donasjoner i Ukraina.

Ronny Lie

Ronny Lie i Kongsberg Gruppen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Vi beskytter sivilbefolkningen. De ansatte her sier de er overrasket. Det de går på jobb for, føler de ikke blir verdsatt. De føler at den innsatsen ikke blir anerkjent ved at Redd Barna ikke ønsker midler fra Kongsberg Gruppen og øvrig industri, forklarer Lie.

Kommunikasjonsrådgiveren gir uttrykk for at han synes det er påfallende at man velger å ta en slik beslutning når krig truer Europa.

– Alle har vi et ansvar for å hjelpe barn i nød. Men vi har også et ansvar for å hjelpe og støtte Norge med tanke på innsatsen og oppdraget de gjør sammen med de allierte i Ukraina.

– Vi er stolte av det bidraget vi gjør – og så får Redd Barna svare på sitt verdigrunnlag og hvordan de har vurdert denne beslutningen, avslutter Lie.

Les også Her sendes livsviktig norsk utstyr i all hemmelighet til Ukraina

Lastebiler fra Norge på vei til Ukraina med utstyr.

Må være upartisk og nøytral

Gunvor Knag Fylkesnes påpeker viktigheten av at Redd Barna, som humanitær aktør i land med krig og konflikt, blir oppfattet som upartisk.

– Dersom vi mottar penger fra en våpenprodusent som forsyner en part i en krig, kan vi oppfattes som partisk.

– Disse pengene går jo til barn som lever i krigsområder, som for eksempel Ukraina. Er det ikke da til barnas beste at pengene kommer til dem?

Gunvor Knag-Fylkesnes

Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Foto: Nora Lie / Nora Lie

– Her er det mange hensyn som må veies opp mot hverandre. For oss er det viktig å stå fast ved våre prinsipper om ikke ta imot penger fra våpenindustrien. Det er et globalt ufravikelig prinsipp.

– Norges våpenindustri leverer også forsvarsutstyr som beskytter sivilbefolkningen. Burde ikke det veie tungt for dere?

– Vi tar utgangspunkt i vår globale posisjon på dette. Da går ikke vi inn hvert enkelt selskap og vurderer hva som gjøres og ikke gjøres.

Fylkesnes understreker viktigheten av at Redd Barna må bevare sin nøytralitet.

Videre poengterer hun at beslutningen ikke er kritikk av hverken enkeltpersoner eller Kongsberg kommune.

– Vi håper jo at alle blir med på årets TV-aksjon for å hjelpe barn i krig. Kongsberg kommune og innbyggerne har bidratt kjempemye i tidligere aksjoner. Vi håper de blir med også i år.