Hopp til innhold

Foreslår strenge sparetiltak: – Rene begravelsesstemningen her

Buskerud fylkeskommune må spare penger. Det kan resultere i at de videregående skolene i Eiker og Numedal blir lagt ned.

Innsparingsforslag Buskerud fylkeskommune

Det var en alvorstynget forsamling av politikere som fikk servert forslag til sparetiltak for Buskerud fylkeskommune.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Buskerud fylkeskommune må spare 250 millioner kroner de kommende åra.

For å få dette til har de bedt to konsulentfirmaer om å komme med forslag til kutt. Nå er rapporten deres klar.

Se listen med mulige sparetiltak lenger nede i denne saken.

Magnus Weggesrud, gruppeleder for Senterpartiet i Buskerud.

Magnus Weggesrud, gruppeleder for Senterpartiet.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Blant annet blir det foreslått å legge ned de videregående skolene i Eiker og Numedal. Totalt vil dette kunne spare fylkeskommunen for rundt 80 millioner kroner over fire år.

Særlig for dem som bor i Numedal vil det være katastrofalt hvis skolen der legges ned. Disse skolene er viktige for nærmiljøene, sier Magnus Weggesrud, gruppeleder for Senterpartiet.

Generelt sett er de største kuttene foreslått i undervisningssektoren.

Les også Økonomisk mareritt etter Viken oppløsning

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H) er glad for å få fylkesvåpenet opp på veggen igjen.

Weggesrud forteller at han ikke har gitt opp å få økonomisk hjelp fra regjeringen.

– Jeg har en tydelig forventning til regjeringen om at nå må de faktisk ordne opp, sier han.

Stille i fylkestingssalen

Det var en alvorstynget forsamling av politikere som fikk rapporten servert onsdag.

Det var helt stille i den store fylkestingssalen da fremleggelsen var ferdig.

Det kom ingen spørsmål da det ble åpnet for det. Mange bare tittet på hverandre og kom etter hvert sammen i små klynger for å diskutere det de nettopp hadde hørt.

Høyre, Fremskrittspartiet, Industri- og næringspartiet og Kristelig Folkeparti har inngått et samarbeid i nye Buskerud fylkeskommune.

Topp stemning etter Viken-skilsmissen, da Høyre, Fremskrittspartiet, Industri- og næringspartiet og Kristelig Folkeparti inngikk samarbeidsavtale i nye Buskerud fylkeskommune. Nå har de fått et økonomisk mareritt i fanget.

Foto: Buskerud fylkeskommune

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H) sier på sin side at han ikke ble overrasket da han hørte hva konsulentene foreslo av kutt.

– Rene begravelsesstemningen

Det at kuttene vil merkes, og at det oppfattes som veldig radikalt, det var jeg klar over. Men når vi får presentert tiltakene som vi har gjort i dag, så virker det veldig sterkt. Det er rene begravelsesstemningen her nå, sa Opdal Hansen etter at rapporten ble lagt frem.

Han mener det er helt klart at fylkeskommunen må ta mange upopulære avgjørelser i tiden som kommer.

– Vi kan ikke bli satt under statlig kontroll.

I tillegg til kutt i undervisningssektoren, er det også foreslått en rekke kutt knyttet til alt fra politisk organisering til samferdsel og tannhelse.

Innsparingsforslag Buskerud fylkeskommune

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H).

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Et av forslagene er å kutte i antall politiske representanter, og i antall utvalg og råd. Dessuten foreslås det at politikerne må kutte i sine godtgjørelser.

Opdal Hansen er klar på at politikerne ikke er fredet i denne prosessen.

Det er ingen områder som kan skjermes. Her skal det tas en gjennomgang. Det er veldig riktig og veldig viktig, sier han.

Fra før er det vedtatt endringer i kollektivtilbudet til Brakar, også dette for å spare penger.

Lista med tiltak er foreløpig bare et forslag. Rapporten blir nå en del av grunnlaget for fylkeskommunedirektørens innstilling som er ventet 6. juni.

Deretter skal saken til behandling i både fylkesutvalget og fylkestinget.

Forslaget til økonomiplan for Buskerud fylkeskommune for perioden 2025-2028 legges fram 1. november.

Delt i tre kategorier

Konsulentselskapene PwC og Bdo har sammen kommet med en lang liste med mulige tiltak for å spare penger.

Tiltakene er delt inn i tre kategorier:

Kategori A: anbefalte tiltak som bør gjøres, selv om det har andre negative konsekvenser

Kategori B: anbefalte tiltak, som bør utredes nærmere før det eventuelt gjennomføres.

Kategori C: tiltak som ikke anbefales. Årsaken er at det kan gi økonomiske besparelser på kort sikt, men som har andre betydelige negative konsekvenser