Politiets oppfordring til russen

Politiet i Søndre Buskerud opplyser at de har hatt fem oppdrag i pinsen som dreier seg og bråk og støy fra russen. Politiet opplyser videre at de ønsker russen en god avslutning på russefeiringen, og ber dem unngå å gjøre noe som påvirker deres vandel og ødelegger fremtidige muligheter nå i siste innspurt av russetiden.