Hopp til innhold

Politiet vil ikke si hva det koster å holde Sian og motdemonstranter fra hverandre

Når Sian holder markeringer rundt i landet, må politiet bruke store ressurser på å hindre konflikt med motdemonstranter. Fredag er det markering i Ski.

Politi og motdemonstranter under SIAN-markering i Drammen.

Det ble voldsomme opptøyer mellom demonstranter og politi under Sians markering i Drammen i vår.

Foto: AZAD RAZEI / NRK

Politiets sikkerhetsopplegg rundt Sian-markeringene har økt kraftig de siste årene. Dette etter at flere har endt med opptøyer.

I 2021 har Sian holdt markeringer i Drammen, Oslo, Sandvika, Hønefoss og Sarpsborg, og det er planlagt flere i løpet av året.

Alt dette har naturlig nok sin pris, men hvor mye vil ikke politiet ut med.

Jørn Olav Schjelderup i POD

Seksjonssjef i Politidirektoratet, Jørn Olav Schjelderup, sier at enkelte demonstrasjoner er svært ressurskrevende.

Foto: NRK

– Politidirektoratet har ikke utarbeidet egne kostnadsberegninger knyttet til demonstrasjoner og arrangementer, svarer seksjonssjef Jørn Olav Schjelderup i Politidirektoratet til NRK.

Svært ressurskrevende arbeid

På Hønefoss i mai var anslagsvis 100 synlige politifolk til stede. Innkalt var også opprørspoliti med spesialkjøretøy, hunder, helikopter og droner.

I tillegg var flere ambulanser, brannbiler og sivilpoliti på stedet.

Schjelderup sier det er liten tvil om at enkelte demonstrasjoner krever mye arbeid fra politiets side.

– Politiets rolle under demonstrasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet. Politiet skal etter beste evne legge til rette for at alle skal kunne ytre seg innenfor trygge rammer. Det er ikke utelukkende et kostnadsspørsmål for politiet, men også rettigheter og verdier samfunnet må verne om i fellesskap, sier Schjelderup.

Politi på Hønefoss under SIANs markering.

Rundt 100 synlige politifolk var i aksjon på Hønefoss 22. mai.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Politistasjonssjef på Hønefoss, Kjell Magne Tvenge, sier til NRK at han ikke vet hva kostnadene blir etter markeringen 22. mai. Men legger til at «dette koster hva det må koste.»

I Hønefoss deltok også politistyrker fra Oslo, bekrefter Bjørge Lothe, fungerende stabssjef i Sør-Øst politidistrikt.

Vi var nok personell til å kunne håndtere de utfordringene som kan oppstå på denne type arrangement, men politiet ønsker ikke å gå ut med antall. Politimannskapene som jobbet var både på ordinær tjeneste, men mange var på overtid.

Stort politioppbud i Hønefoss 22. mai i forbindelse med SIANs markering.

Stort politioppbud i Hønefoss i forbindelse med Sians markering.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ingen kostnad for høy

Sian opplyser om 11 kommende arrangementer dette året. Fredag 18. juni er det Ski som besøkes.

Sian-leder Lars Thorsen mener det er trist at «statsmakten må bruke millionbeløp på å beskytte politiske aktører som deltar i demokratiprosessen».

– Er det verdt det?

Sian-leder Lars Thorsen

Sian-leder Lars Thorsen sier det ikke er dem som legger beslag på politiressursene, men motdemonstrantene.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Det er ingen kostnad som er for høy når demokratiet skal beskyttes.

– Finnes det andre måter å fremme deres budskap på enn å holde
markeringer som legger beslag på politiets ressurser?

– Det er ikke vår virksomhet som legger beslag på politiets ressurser.

Thorsen mener tvert imot at det er motdemonstrantene som koster penger.

Når vi har vært publikum på et åpent møte på Litteraturhuset og det står tre politipatruljer utenfor for å ledsage oss til bilen, da er det ikke vi som har bedt om det, konstaterer Thorsen.

Sist gang Sian gjestet Ski var i mai 2019.

Politistasjonssjef Rune Albertsen ved Follo politistasjon sier dette i forkant av arrangementet:

– Politiet planlegger for å ha en tilstrekkelig beredskap i Ski under markeringen. Vi kommer til å være synlig til stede for å sikre at markeringene kan gjennomføres uten uønskede hendelser. Av polititaktiske og operative grunner kan vi ikke kommentere nivå på beredskap, eller hvem vi eventuelt får bistand fra.

Politiet hadde spesialkjøretøy klare under SIAN-markeringen.

Politiet hadde spesialkjøretøy stående parat i forbindelse med Sian-markeringen på Hønefoss.

Foto: Henning Rønhovde / NRK

Det er kommunene som gir tillatelser til slike arrangementer, og begrunner det med at det er grunnlovsfestet at enhver skal ha rett til å ytre seg på offentlig plass.

Politiets fellesforbund ønsker at publikum skal få vite

Aftenposten melder at «dansk politi så langt i år har brukt 54 millioner kroner på beskytte høyrenasjonalisten Rasmus Paludan i forbindelse med hans islamfiendtlige demonstrasjoner».

NRK erfarer at sluttbeløpet etter politiets sikkerhetsopplegg på Hønefoss befinner seg i millionklassen.

– Er det riktig?

– Det kan jeg hverken avkrefte eller bekrefte, da jeg ikke vet, svarer forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Han legger imidlertid til at «dette koster», men understreker at det er riktig bruk av penger:

PF-leder Sigve Bolstad på vei inn i forhandlinger om pensjon

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad ønsker at utgiftene belyses.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– Våre medlemmer har en tøff oppgave i første linjen. Vi er nødt til være forebyggende, være i beredskap og vi kan ikke sjanse på at det går bra under en SIAN-markering. Men vi ønsker at utgiftene belyses. Vi ønsker at publikum skal vite hva pengene går til.

Bolstad sier den store ressursbruken på slike markeringer koster mye penger, og at dette går utover annen etterforskning og bekjempelse av hverdagskriminalitet.

– Det er klart dette koster. Og vi får ikke dekket utgiftene som brukes, dessverre, avslutter forbundslederen.