NRK Meny
Normal

Ønsker seg E134 og riksvei 52

Norges Lastebileier-Forbund er enige med Statens vegvesen i at det trengs to hovedveiforbindelser mellom øst og vest.

Video Fjelloverganger stengt

Statens vegvesen mener det skal satses på to fjelloverganger mellom Østlandet og Vestlandet. De velger E134 gjennom Buskerud og Telemark, og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Både Hardangervidda og Hol–Aurland ble vraket. (illustrasjonsfoto)

Foto: Nyhetsspiller

I høringssvaret, som er sendt Vegdirektoratet, konkluderer Norges Lastebileier-Forbund (NLF) med at E134 og riksvei 7/riksvei 52 bør bli de nye hovedveiforbindelsene mellom øst og vest.

Tilslutningen til å satse på Rv7/Rv52 over Hemsedalsfjellet baserer seg på behovet for en rask og sikker transportåre også for områdene nord for Oslo og mot områdene primært nord for Bergen.

Norges Lastebileier-Forbunds høringssvar

De støtter dermed innstillingen fra Statens vegvesen om to hovedveiforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet, og mener at disse bør gå over Haukeli i Telemark (Kongsberg–Haukeli–Bergen) og Hemsedal i Buskerud (Hønefoss–Hemsedal–Bergen).

Ønsker et helhetlig syn

Men NLF påpeker at den pågående utbyggingen av E16 over Filefjell og gjennom Valdres må fullføres, samt at E134 må sikres gode forbindelser både Grenlands-området og til Bergen og Stavanger.

Geir A. Moe

Geir A. Mo sier saken har blitt grundig behandlet i forbundet.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– NLF har etter en grundig behandling i organisasjonen nå fattet et fremtidsrettet vedtak, som dersom myndighetene følger det opp, vil føre til at vi får moderne og trygge forbindelser mellom øst og vest, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, i en pressemelding.

Ifølge forbundet vil godstrafikken øke vesentlig de kommende tiårene. De ønsker derfor et helhetlig syn på veiutbyggingen i Sør-Norge.

– En hovedveiforbindelse over Haukeli med forbindelser til Bergen, Stavanger, Grenland og Oslo, vil få ned kjøretiden og gjøre veien kortere, tryggere, flatere og mer miljøvennlig, sier Mo.

Kart over foreslåtte fjelloverganger i Sør-Norge

Dette er de ulike hovedalternativene. Vegvesenet mener de korridorene de har valgt, dekker hele Vestlandet på en bedre måte med en overgang i sør (E134), og en i nord (rv52) enn å prioritere Hardangervidda. Riksvei 7 over Hardangervidda er litt kortere for dem som skal til Bergen, men for trafikk som skal nordover til Sogn og Fjordane, eller sørover mot Stavanger-regionen, blir det en stor omvei.

Foto: NRK