Her kan det bli 15 nye år med bompenger

Vegvesenet foreslår å bygge et nytt løp ved siden av det eksisterende for å bedre sikkerheten. Oslofjordtunnelen har vært stengt for kjøretøy over 7,5 tonn helt siden brannen i et vogntog i fjor sommer.

Brann i Oslofjordtunnelen

Det var svært dramatisk da et vogntog tok fyr nede i tunnelen 23. juni i fjor. Siden den gang har tunnelen vært helt stengt for vogntog over 7,5 tonn.

Foto: Edgar Dehli / Scanpix

Det blir bompenger i minst 15 år for å finansiere et nytt løp i Oslofjordtunnelen. Vegvesenet foreslår å bygge et nytt løp for å bedre sikkerheten, og et nytt tunnelløp kan stå ferdig om fem år.

Det var dramatisk da et vogntog sto i brann nede i tunnelen 23. juni i fjor. Tolv mennesker ble fraktet til sykehus med røykskader, av i alt 34 personer som var i tunnelen da brannen brøt ut. Den dramatiske ulykken var den andre vogntogulykken i Oslofjordtunnelen på under et halvt år. I mars i fjor ble sjåføren og tre andre personer skadet da et vogntog tok i fyr i bunnen av tunnelen.

Kort tid etter ulykken i juni bestemte Statens vegvesen seg for å stenge tunnelen for alle kjøretøy på ubestemt tid. 8 juli i fjor åpnet tunnelen for personbiler og andre lette kjøretøy, men for vogntog over 7,5 tonn forble tunnelen stengt.

Nå har Statens vegvesen startet planene med å bygge et nytt tunnelløp, samt å utvikle riksvei 23 til firefelts vei på strekningen Vassum – Måna i Frogn kommune.

Artikkelen fortsetter under videoklippet.

Video Dramatisk i Oslofjordtunnelen

SE VIDEO: Dramatisk i Oslofjordtunnelen

Skal finansieres med bompenger

Byggingen av det nye tunnelløpet og utbedringen av riksvei 23 vil koste opp mot 1,5 milliarder kroner. Pengene skal komme fra bomstasjonen som allerede er plassert på Måna.

For å kunne åpne tunnelen for tunge kjøretøyer så raskt som mulig, skal det bygges 26 evakueringsrom.

– Vi kan ikke si eksakt hvor lang tid det tar å bygge evakueringsrommene, men det er snakk om noen måneder. Når en entreprenør er på plass, vil vi kunne si mer om tidshorisonten, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.

Evakueringsrommene vil ifølge vegvesenet inneholde følgende:

  • røyktette dører
  • lys
  • telefon til Vegtrafikksentralen
  • kameraovervåking til Vegtrafikksentralen
  • ledelys som viser veg inn til evakueringsrommene

Byggingen av evakueringsrommene vil trolig foregå om nettene, slik at tunnelen kan holdes åpen florlette kjøretøyer på dag- og kveldstid.

I løpet av våren 2012 blir det oversendt en sak til behandling i de berørte kommuner og fylkeskommuner.

– Har ført til stor trafikkbelastning

Tunnelstengningen har rammet både næringslivet i Røyken og Hurum, og ført til stor trafikkbelastning gjennom Oslo, sier avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen. Nå vil de også sette i gang tiltak for å sette fokus på risikoen med å kjøre gjennom tunnelen.

– Vi kommer til å skilte slik at tunge kjøretøy skal kjøre saktere, slik at det ikke oppstår varmegang i bremser og motor. Vi legger inn automatisk trafikkontroll, og vi overvåker trafikken, sier han.

Har Vegvesenet havnet i denne situasjonen fordi de bygde det første løpet, og føler at de må fullføre dette?

– Tunnelen ble bygget som et resultat av en prosess hvor man vurderte forskjellige alternativer. Politisk sett valgte man å bygge tunnel. Når vi nå har tunnelen liggende der, må vi gjøre det vi kan for at den skal kunne brukes ut fra det som var formålet med den, på en sikrest mulig måte, sier han.