NRK Meny
Normal

Stor nedgang i trafikkdrepte

Så langt i år har tre mennesker omkommet på veiene i Buskerud. Det er en stor nedgang mot fjoråret.

Trafikkulykke, Sokna

TRE OMKOM: I februar 2014 omkom tre mennesker da en buss kolliderte med et vogntog på riksvei 7 ved Veme på Sokna. Ulykken preget fjorårets dystre statistikk.

Foto: Ole Edvin Tangen

Tallet på dødsulykker i Buskerud har gått kraftig ned fra i fjor. Da døde ni mennesker på veiene i fylket de fire første månedene, mens hittil i år er tallet tre personer.

Han Jan Håkonsen

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen sier nedgangen i antall drepte er gledelig.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen i Statens vegvesen mener nedgangen kan være et resultat av holdningsskapende arbeid rundt fart og kjøring i påvirket tilstand, samt at det er satt opp midtdelere på flere ulykkesutsatte strekninger.

Likevel er han ikke trygg på at året som helhet kommer bedre ut enn 2014, da i alt 18 mennesker døde på veiene i Buskerud.

– Det svinger veldig. I fjor hadde vi flere dødsulykker tidlig på året, mens det ble færre etter hvert. Så det er for tidlig å trekke noen konklusjoner med tanke på statistikken, men det er en gledelig utvikling så langt. Vi håper den trenden vi ser nå holder seg, sier Håkonsen.

Gjør flere tiltak

April var den andre måneden på rad uten trafikkdrepte i Buskerud. Sammenlignet med samme måned i 2014, er også antall skadde kraftig redusert. I april 2014 ble 57 personer skadd i trafikken, mot 30 skadde i april 2015.

– Det kan tyde på at folk kjører mer forsiktig enn tidligere, sier Håkonsen.

Fortsatt jobber Statens vegvesen med flere tiltak de håper kan redusere antallet alvorlige ulykker.

– I Buskerud har vi særlig hatt mange møteulykker og utforkjøringer. Så vi satser på å bygge midtdelere flere steder. Samtidig prøver vi å gjøre sideterrenget slakere på utsatte steder, slik at folk kan havne utenfor veien uten at de blir drept, avslutter Håkonsen.