NRK Meny
Normal

Nærmer seg konklusjon for Godfarfoss

En seks år lang prosess kan gå mot en avslutning, og det er sannsynlig at Olje- og energidepartementet tar en avgjørelse om utbygging i løpet av kort tid.

Godfarfoss1
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

I dag ble det arrangert befaring i forbindelse med den planlagte byggingen av en kraftstasjon i Godfarfoss i Numedalslågen mellom Dagali og Pålsbufjorden.

Representanter fra Olje- og energidepartementet, Statnett, Godfarfoss Kraft AS, og de berørte kommunene var med.

Daglig leder av Godfarfoss Kraft AS, Trygve Øderud, tror de nå nærmer seg en konklusjon.

– Dette har vært en lang og grundig prosess med utredninger, folkemøter og konsesjonsrunder, og til jul ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin innstilling til departementet, der de anbefalte utbygging. Nå er Olje- og energidepartementet med på befaringen her i dag, før de gir sitt endelige svar. Men det er ganske sjelden departementet faller ned på en annen konklusjon enn NVE, sier Øderud.

Ferdig i 2020

Trygve Øderud

Trygve Øderud

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

For å kunne bygge kraftstasjonen er Godfarfoss avhengig av såkalte Elsertifikater, og for å få det, må den stå ferdig til 2020. Prisen er beregnet til i overkant av 200 millioner kroner.

– Det er tiden og veien for å få det ferdig. Og det blir mye aktivitet fremover, først med planlegging og prosjektering, og senere i anleggsperioden, som må starte i 2017 for å få det ferdig til 2020. Det kommer til å gi en del arbeidsplasser underveis.

Han venter ikke noe stor motstand mot dette fremover nå.

– Vi har kjørt en grundig prosess, der alle har fått komme til orde. NVE er tydeligvis fornøyd med det, og har gitt sin anbefaling, sier Øderud.

Frykter utbyggingen

Men ikke alle er like glade for det planlagte kraftverket, både med tanke på det estetiske og fiskelivet i fossen. En av disse er leder for Naturvernforbundet i Buskerud, Per Furuset. Han sier de vil jobbe mot prosjektet inntil det er bygget.

– Fossen er jo kjempefin. Hele vassdraget er helt unikt egentlig og det siste av de store vassdragene vi har igjen i vår region, så det er jo synd at det ser ut til å bli en utbygging her nå, sier han.

Han er ikke enig med utbyggerne i at utbyggingen ikke kan sees når den er ferdig.

– Vi er bekymret for hvordan det blir seende ut, men det mest bekymringsfulle er vannføringen, og hvordan dette påvirker fisken i elva. Der er det ingen gode svar på, sier han.

Naturvernforbundet har innsett at utbyggingen trolig kommer selv om de fortsatt er imot, men sier de vil følge nøye med på alt som kommer rundt av veier, kraftlinjer og massemottak.