Hopp til innhold

Har forsøkt å kaste taxi-styret i fire måneder

I fire måneder har en gruppe eiere i Drammen Taxi forsøkt å kaste styret i taxiselskapet. Nå er tålmodigheten slutt.

Runar Reinhartsen og Bjørn Holst

– Mangel på respekt for andelshaverne, sier Runar Reinhartsen og Bjørn Holst, om at ledelsen i Drammen Taxi har ignorert kravet om ekstraordinær generalforsamling.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Dette er slett behandling av andelshavere. Det er rett og slett mangel på respekt.

Drammen Taxi

En gruppe eiere har lenge villet kaste styret i Drammen Taxi.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Bjørn Holst

– Slett behandling av oss eiere, sier Bjørn Holst, andelseier i Drammen Taxi

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det sier Bjørn Holst, en av 14 løyvehavere og andelseiere som den 14. juni signerte et brev der det ble uttrykt mistillit til styret i Drammen Taxi, og reist krav om at det ble valgt nytt styre på en ekstraordinær generalforsamling innen to uker.

Mistillitsforslaget er fremdeles ikke behandlet.

I vedtektene til Drammen Taxi heter det at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling dersom det kreves av eiere som har minst ti prosent av andelene i selskapet.

– Forslaget er trukket

I en kommentar til NRK, hevder styreleder Asif Khalil at mistillitsforslaget er ansett som trukket.

«Mistillitsforslaget ble behandlet og det ble lovlig innkalt til ekstra ordinær generalforsamling innen 1 måned. – Sendt per post i posthyllene på sentralen, e-post er også sendt løyvehaverne.

Telefon fra flere av disse løyvehavere var at dette ikke skulle avholdes nå p.g.a. ferie, men tas i sammenheng med valg av ny selskapsform.

Styret utsatte dette valget etter ferie, men ble senere i samtaler med løyvehavere og juridisk vurdering av forslaget, ansett som trukket».

Dette skriver styreleder Asif Khalil i en e-post til NRK. Men alle forslagsstillerne NRK har vært i kontakt med, er helt uenige i dette.

Ikke nevnt med et ord

Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 24. oktober. Det eneste punktet på dagsorden er bytte av selskapsform. Mistillitsforslaget er ikke nevnt med et ord i innkallingen.

Vi ba om den generalforsamlingen innen utgangen av juni, og vi hadde forventet at styret hadde forholdt seg til det, sier andelshaver Runar Reinhartsen.

– Har dere purret på dette?

– Det har vi. Vi har snakket med daglig leder og styreleder mange ganger.

– Hva har dere fått til svar?

– At det skulle komme opp, at denne saken skulle bli tatt tak i.

– Har dere vurdert å gå til rettslige skritt for å få ledelsen til å behandle dette mistillitsforslaget?

– Vi har drøftet det oss imellom. Men det er jo en prosess som krever så mye tid og ressurser, at det har vi slått fra oss.

– Hva gjør dere hvis denne saken ikke kommer opp på den ekstraordinære generalforsamlingen i oktober?

– Da må vi sette oss ned og vurdere alt på nytt og se hva vi gjør. Vi kan jo ikke ha det sånn. Dette er respektløst, og det er ansvarsfraskrivelse, sier Reinhartsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Runar Reinhartsen, andelseier i Drammen Taxi

– Vi kan ikke ha det sånn. Dette er ansvarsfraskrivelse, sier andelseier Runar Reinhartsen.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Må få inn folk med kompetanse

Andelseier Ove Egon Skagen har også signert mistillitsforslaget. Det er helt nødvendig å få på plass et nytt styre nå, sier han.

Ove Egon Skagen, andelseier i Drammen Taxi

– Vi må ha inn folk som har kompetanse på økonomi og personalbehandling, sier Ove Egon Skagen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Vi vil ha inn folk med bakgrunn fra næringslivet. Vi trenger folk som kan drive en bedrift, og som har kompetanse både når det gjelder økonomi og personalbehandling, sier Skagen.

– Noen hevder at dette er en kamp mellom ulike kulturer og religioner. Er det riktig?

– Det har vært det. Den siste tiden har folk vært mer samlet. Nå begynner folk å se at Drammen Taxi ikke har vært drevet på en riktig måte, og det er enighet om det på tvers av kulturer, sier Skagen.

Møter på Ligostua

Kort etter at mistillitsforslaget ble levert i midten av juni, skrev styreleder og daglig leder Asif Khalil et tre sider langt brev til andelshaverne, der han ba om en redegjørelse for hva styret hadde gjort, som kunne føre til mistillit. Han skriver også at han er bekymret:

«Det er med stor bekymring å måtte se at enkelte av de som reiser mistillit også tidligere har vært styremedlemmer. Disse, slik styret forstår, har innkalt til møter på Ligostua, der agenda har/kan ha vært mistillit og/eller starte egen sentral. Dette skaper uro internt, eksternt mot kontraktspartnere og er svært uheldig/ødeleggende for virksomheten.»

Khalil oppfordrer også forslagsstillerne til «ikke å la personlig agenda komme foran bedriftens beste:»

Artikkelen fortsetter under bildet.

Asif Khalil

Styreleder Asif Khalil kalte inn til ekstraordinær generalforsamling i fellesferien.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

«Styret mener at det å behandle et mistillit forslaget nå vil sende signaler ut til våre kontraktspartnere om en bedrift i oppløsning og splittelse. Virksomheten blir satt i fare dersom vi ikke samarbeider umiddelbart og tilrettelegger for ro og orden, motivere de ansatte og begynner å tenke bedrift og ikke personligheter. Styret vil derfor på det aller sterkeste anmode disse som har fremsatt denne mistilliten til å revurdere gjennomføringen av dette.»

Ville ha generalforsamling i fellesferien

Da eierne likevel sto på sitt, kalte Asif Khalil inn til ekstraordinær generalforsamling 16. juli. Dette avviste andelseierne, fordi de mente at ledelsen ikke hadde overholdt innkallingsfristen, og fordi eierne var på ferie. Styret sluttet seg til dette synet, og varslet at den ekstraordinære generalforsamlingen skulle avholdes etter ferien.

Men fremdeles har ingenting skjedd.

– Dette er helt klart et brudd på reglene. Jeg har nesten ikke ord for hva jeg synes om at han behandler oss eiere på denne måten, sier Runar Reinhartsen.

Forslagsstillerne har derfor vurdert å gå til namsmannen for å få en dom på at det skulle avholdes en generalforsamling. De droppet dette da det ble bestemt en ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober. Men mistillitssaken sto heller ikke denne gangen på sakslista.

I e-posten til NRK skriver styreleder Asif Khalil at det uansett skal velges nytt styre når den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle valg av ny selskapsform.

Drammen Taxi, drosjebua på Bragernes torg

Det skal være ekstraordinær generalforsamling i Drammen Taxi den 24. oktober.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK