NRK Meny
Normal

Usikkert arbeidsmarked: Stadig flere forsikrer seg

Med større usikkerhet i arbeidsmarkedet, velger stadig flere å tegne en arbeidsledighetsforsikring. Mange kjenner ikke til at et slikt tilbud finnes.

FMC Kongsberg

Ved FMC Technologies har de ansatte fått beskjed om at 400 mister jobben.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Nedgangen i oljebransjen preger flere deler av norsk næringsliv. Ikke bare oljeindustrien blir berørt når bransjen selv opplever vanskelige tider. Det gjør at stadig flere arbeidstakere føler seg usikre på sin egen framtid, og frykten for å havne i ledighetskøen, gjør at mange sikrer seg økonomisk.

Mens flere banker og forsikringsselskaper tilbyr låneforsikringer, der du får hjelp til å betale ned på lån, tilbyr enkelte ordninger der du begrenser inntektsfallet.

– Flere forsikrer seg

Live Stensholt

Ifølge kommunikasjonssjef i Sparebank1 BV, Live Stensholt, har de solgt flest nye arbeidsledighetsforsikringer i Stavanger-området.

Foto: Privat

Sparebank1 har en såkalt arbeidsledighetsforsikring, der du kan du få utbetalt inntil 13.000 kroner per måned. Forsikringen koster tre prosent av beløpet du ønsker å få utbetalt. Hvis du for eksempel ønsker 5.000 kroner ekstra i måneden, vil forsikringen koste 150 kroner per måned.

– Den kan være en kjærkommen hjelp og et bidrag som kommer i tillegg til arbeidsledighetstrygd, sier kommunikasjonssjef Live Stensholt i Sparebank1 BV.

– Jeg har aldri hørt om en slik forsikring

Lars Christian Nilsen, tillitsvalgt FMC

Rundt 3.500 kunder, cirka hundre av dem i Buskerud og Vestfold, har valgt å tegne en slik forsikring i Sparebank1. I det siste har banken hatt en markant økning av folk som vil sikre seg, hvis de skulle bli arbeidsledige.

– Vi merker en kraftig økning av folk som ønsker den forsikringen, spesielt i 2015, sier Stensholt.

At forsikringen er nyttig, er det liten tvil om, for selskapets erstatningsutbetalinger øker også. Flere av dem som har tegnet forsikringen, har med andre ord blitt arbeidsledige.

Ikke kjent med forsikringstilbudet

Stensholt forteller at den største kundeøkningen har de hatt i Stavanger-regionen. Oljeindustrien er inne i en vanskelig periode, og selv om enkelte eksperter tror på bedre tider, er det et faktum at nesten 15.000 arbeidsplasser har forsvunnet i oljebransjen de siste par årene.

Torsdag varslet FMC Technologies sine ansatte om at 400 blir sagt opp innen utgangen av september. Bedriften leverer undervannsteknologi til oljebransjen, og de har 3.100 ansatte over hele landet.

Selv om det har vært opp – og nedturer for bedriften, som har sitt norske hovedsete på Kongsberg, er det først nå de merker de alvorlige konsekvensene av krisa i oljebransjen. På Kongsberg er møtene allerede i gang for å bestemme hvem som mister jobben.

Tillitsvalgt for den største fagforeningen (FLT), Lars Christian Nilsen, vet ikke at det finnes en arbeidsledighetsforsikring.

– Jeg har aldri hørt om en slik forsikring, og jeg kjenner ikke til om noen av mine medlemmer har tegnet den, sier Nilsen.

For sent

For de ansatte som er berørt av oppsigelsene ved FMC Technologies, er det uansett for sent å tegne en arbeidsledighetsforsikring. Du må ha vært fast ansatt i minst seks måneder for å få forsikringen, men hvis du er kjent med at arbeidsplassen skal permittere eller si opp ansatte når du tegner forsikringen, får du ingen utbetaling.

– Du skal ikke vite om permitteringer eller oppsigelser, men det kan muligens finnes tvilstilfeller. Det beste rådet er å kontakte en forsikringsrådgiver, avslutter Live Stensholt i Sparebank1.