NRK Meny

Mange klager

I 2014 mottok Fylkesmannen i Buskerud 434 klager på NAV når det gjelder stønad til livsopphold. Dette er en økning fra 2013 på 38 prosent. Det er det største antallet klagesaker Fylkesmannen har fått på denne tjenesten.
I 10 prosent av klagesakene som ble behandlet i fjor, ble vedtakene gjort om, og i ti prosent ble vedtakene opphevet og sendt tilbake til NAV for ny vurdering.