Må ta mindre plass i Papirbredden

Høgskolen i Buskerud får ikke fem øre på statsbudsjettet til husleie i det nye høyskolebygget i Drammen neste år.

Det betyr at den fortsatt mangler 4, 5 millioner kroner. Dermed må rektor Kristin Ørmen Johnsen må forberede nedskjæringer.

- Nå må vi se hvordan vi kan nedskalere arealbruken, i hvert fall i 2009. i 2008 har vi fåt midler fra kommunen, sier Ørmen Johnsen.

For høyskolen blir ikke kastet ut av Papirbredden neste år. Når Staten svikter stiller Drammen kommune opp og venter med å kreve inn husleien.

- Vi er likevel optimistiske og vi tror at vi kan få gjennomslag på dette med husleien også når vi ser hva vi får på dette statsbudsjettet, sier hun.

Og det høyskolen får neste år er tre millioner kroner til utstyr og inventar, pengene man ikke fikk da man flyttet inn på Papirbredden for et år siden. Og fra neste høst får Høyskolen i Buskerud to nye forskerstillinger.