NRK Meny
Normal

Ekstra Viskum-penger

I statsbudsjettet for 2008 foreslår regjeringen at buskerudkunstner Morten Viskum får en økning i den økonomiske støtten på 250 000 kroner.

Viskums kunstinstallasjon provoserer.

Morten Viskum står bak en rekke omstridte utstillinger.

Foto: NRK

Vestfossen Kunstlaboratorium får dermed 750 000 kroner til sammen.

Behov for mer

Selv om Viskum allerede har fått klare signaler om at pengene kom til å komme, er han fornøyd med at økningen er på så mye som 50 prosent.

- Å komme inn som egen post på statsbudsjettet henger ganske høyt, så vi er stolte av det, sier han til Drammens Tidende.

Likevel mener han at det må komme enda mer dersom kunstnersenteret skal opprettholde nivået det har idag.

- Vi har et stort driftsbudsjett og må betydelig opp i inntekter om vi skal fortsette slik som idag, sier Viskum.

Mer til kultur

Også andre kulturinstanser i fylket får økt støtte. Brageteatret får en økning på 650 000 kroner.

Tilskuddet til Drammen Muséum for kunst og kulturhistorie foreslås økt med 300 000 kroner hvorav 100 000 kroner skal brukes til innkjøp av kunst.