Lover å bedre tolketjenesten til døvblinde

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson lover døvblinde tolk også til fritidsaktiviteter. I dag besøkte han Eikholt i Drammen, som er nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

Statsråd besøkte Eikholt

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (til venstre) lover å gjøre sitt for å bedre tolketilbudet til døvblinde. Her i samtale med Harald Vik via tolken Robert Skarsbakk. I bakgrunnen står direktøren ved Eikholt, Roar Meland.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Hvis jeg ikke får tolk til å gjøre det jeg har gjort i alle år, ønsker jeg bare å dø så fort som mulig.

Det sa Harald Vik til NRK for ganske nøyaktig et år siden. Det skulle bli starten på en omfattende sak om hvordan de nye reglene for rett til tolketjenester for døvblinde skulle forstås.

Les også:

I mange tilfeller ble tolken erstattet av en ledsager, noe de døvblinde mente ikke var en tilfredsstillende løsning. Det skulle komme politiske løfter, optimisme og nye nedturer før det ble satt av penger i revidert nasjonalbudsjett som skulle gi Vik og hans likestilte tilbake tolketjenester også til fritidsaktiviteter.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Harald Vik og Martin Kolberg

I fjor snakket Harald Vik med flere politikere, etter at han fikk avslag på bruk av tolk for å gå Ridderrennet. Her besøkte han Arbeiderpartiets Martin Kolberg på Stortinget.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Fortsatt mange i samme situasjon

I dag er Harald Vik fornøyd med tilbudet han får, men fortsatt er det andre i samme situasjon som ikke får behovene godt nok dekket.

– Konsekvensene blir passivitet og isolasjon, og de følgene det gir. De har behov for ekstra tilrettelegging for å kunne leve verdige liv, sier direktør Roar Meland ved Eikholt ressurssenter for døvblinde i Drammen.

Ikke fornøyd på andres vegne

En av dem som har engasjert seg sterkt i de døvblindes situasjon er Fremskrittspartiets Robert Eriksson. Engasjementet har han beholdt også etter at han ble arbeids- og sosialminister.

I dag kom Eriksson på besøk på Eikholt. Han ble tatt imot av en engasjert Harald Vik.

– Takk for sist. Det er et år siden vi møttes på Stortinget. Da hadde du lest brevet mitt, og du satte deg inn i situasjonen min og forsto hvordan min hverdag var avhengig av tolk, sa Vik.

Vik har fått tilbake tolken til fritidsaktiviteter, og han er veldig fornøyd med det. Men han ønsker fortsatt å kjempe kampen for andre døvblinde.

– Jeg hører stadig fra mange døvblinde rundt omkring i landet at de får avslag fra NAV, og det forstår jeg ikke, sa Vik gjennom sin tolk.

Vil bedre tjenesten

Arbeids- og sosialministeren satte pris på velkomsten han fikk, men han er ikke fornøyd med at mange fortsatt ikke får det tolketilbudet de trenger.

– Det er trist å høre at en del døvblinde ikke får dekket det behovet de har. Jeg har stort engasjement for dem, og derfor har jeg satt i gang et arbeid der vi skal se på ulike alternativer for å komme fram til gode ordninger for framtida. Det er åpenbart at det er hull i sikkerhetsnettet som må tettes, sa Robert Eriksson.

Han ønsker en god dialog med brukerorganisasjonene, for å sikre en best mulig løsning for de døvblinde.

Skal de få dekket det behovet de selv definerer?

– For meg er det viktig at tolketjenesten også skal omfatte fritidsaktiviteter. Det er viktig for de døvblinde å kunne leve fullverdige liv, sa Eriksson.

– Skal sende SMS

Med det var Harald Vik mer enn fornøyd med dagen.

– Ja, det var kjempefint. Så jeg håper vi sees igjen snart, og kanskje dukker jeg opp på Stortinget snart, sier Vik til statsråden.

Så fortsetter han, til stor latter fra de andre som er til stede.

– Jeg skal sende deg en SMS, Robert.