LO: – Grov utnyttelse av mennesker i nød

Polske arbeidere tjener ned mot seks kroner timen på å demontere tidligere cellulosefabrikk på Tofte. – Sosial dumping, sier verneombud.

Södra Cell på Tofte, den gamle cellulosefabrikken

Den gamle cellulosefabrikken på Tofte tas fra hverandre bit for bit før den sendes til Vietnam.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Etter LOs syn så er dette ulovlig uansett hvordan man vrir og vender på det. Mest sannsynlig så er det et allmenngjort område å rigge ned en fabrikk. Og da har de rett på tarifflønn. Den er betraktelig høyere enn seks kroner timen, sier presseansvarlig i LO, Andre Nerheim, og legger til:

– Uansett så vil dette falle inn under straffeloven og dens paragraf om grov utnyttelse av mennesker i nød. Og om heller ikke den skulle slå inn, så har vi noe som heter avtaleloven som slår beina under noe så grotesk som dette her.

Tirsdag kunne NRK fortelle at Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved den gamle cellulosefabrikken på Tofte. Der fant de lønninger helt ned i seks kroner timen, arbeidstider som er langt utover det arbeidsmiljøloven tillater og boforhold de mener er for trange og uhygieniske.

Krever norske betingelser

Roger Ryberg

Fylkestingspolitiker Roger Ryberg mener det polske firmaet må forholde seg til norske regler.

Foto: Picasa 2.6 / NRK

– Det liker vi svært dårlig. Vi forventer og krever at de skal ha vanlige norske arbeidsbetingelser når de jobber der, sier Roger Ryberg.

Han er tidligere ordfører i Hurum og reagerer sterkt på at lønningene er så lave.

– Da må man bare stupe inn med det man har. Både arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter. Jeg har alltid vært opptatt av at det skal være ordnede forhold. Når det først ble slik at man skulle rive fabrikken så må man holde seg til det regelverket som er i Norge. Noe annet er helt uaktuelt.

Uverdige forhold

Arbeidstilsynets bilder viser et toalett der oppvasken står stablet ved vasken.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Sosial dumping

Regionalt verneombud i Buskerud, Rune Werring Olsen, er ikke i tvil om hva han vil kalle en avlønning ned mot seks kroner timen.

– Hvis det er seks kroner timen så er det ikke vanskelig å beskrive det som sosial dumping, sier Olsen.

– Hva kan man gjøre for å hjelpe dem?

Michal Makowski, Pol-Inowex

Prosjektleder Michal Makowski sier de ansatte har individuell lønn innenfor et polsk regelverk.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det er vanskelig å si. Det beste er å være i en virksomhet som har tariffavtale, men dette her komme jo litt utenom fordi det er utenlandske aktører som kommer inn og gjør en jobb før de forsvinner igjen. Så det er veldig vanskelig å fange dem opp, forklarer Olsen.

Det polske firmaet Pol-Inowex forteller NRK at arbeiderne i bedriften har individuell lønn og at de får godt betalt i forhold til polsk standard. Det får LO til å reagere.

– Det verken er eller kommer til å bli lov å utnytte arbeidere på denne måten i Norge. Det er derfor vi har et sterkt lovverk og et sterkt avtaleverk, nettopp for å ivareta disse sine interesser, avslutter Nerheim.