Hopp til innhold

Alternative gravferdsformer er lite kjent

Livssynsåpne begravelser er lite utbredt i Drammen, fortsatt arrangeres nesten 80 prosent etter kirkens ordning.

Dekker til kristne symboler
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Kommunen har i flere år har hatt et spesialtilpasset seremonirom, men det brukes mest av humanetikere og til å ta avskjed med avdøde fra andre religioner.

Lite kjent

Rommet kan brukes av alle som ønsker en nøytral eller åpen seremoni, men det er det få som er klar over, sier gravferdskonsulent Kai Roar Bjerkeengen:

Gravferdskonsulent

Gravferdskonsulent Kai Roar Bjerkeengen sier at nøytrale seremonier har vært lite markedsført.

Foto: Kate Barth-Nielsen / NRK

– Det har vært lite markedsført at folk kan velge enn annen type seremoni enn kirkens, selv om de er medlemmer av statskirken, sier Bjerkeengen.

I en livssynsåpen seremoni er det ingen krav til salmesang eller fastlagte ritualer, seremonien kan foregå hjemme i stua eller under et epletre i hagen. Men det er flere likheter med en seremoni etter den norske kirkes ordninger enn ulikheter.

Færre kirkelige begravelser

Tall fra kirkevergen i Drammen viser at antallet begravelser etter den norske kirkes ordning har gått ned de siste fire årene. Fra 84 prosent i 2009 til 79 prosent i fjor.

De andre begravelsene er blant annet i regi av Humanetisk Forbund. Det er også gravferder for folk som tilhørte andre religioner. Mange av dem holdes i Drammen krematoriums store kapell som er gjort om slik at det er mulig å arrangere livssynsåpne seremonier. Blant annet er det enkelt å fjerne de kristne symbolene i kapellet.

Dekker over

– Vi kan enkelt dekke over symbolene ved å dra ned et lerret. Her kan det så vises video eller PowerPoint, eller man kan henge opp andre typer religiøse logoer, eller andre ikke religiøse symboler, sier Bjerkeengen.

I 2012 fikk Drammen kommune 50 000 kroner for å gjøre ordningen med livssynsåpne seremonier mer kjent, men ifølge gravferdskonsulenten er det få som kjenner til mulighetene som ligger i det spesialtilpassede kapellet.

Nøytral gravferd

Drammen krematoriums store kapell er en del brukt til å arrangere livssynsåpne seremonier.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– De som tør å spørre er overrasket over hva vi klarer å få til. Vi kan for eksempel arrangere begravelsesseremoni på kveldstid slik at alle som jobber kan få tatt et siste farvel.

Ikke på nett

Rådgiver Marit Pettersen hos rådmannen i Drammen sier kommunen har gjort det de ble bedt om av den forrige regjeringen.

– Vi har hatt møte med begravelsesbyråene og kirkevergen om saken og vi har delt ut informasjonsbrosjyrer fra departementet, men vi har ikke lagt ut informasjon på våre nettsider.

– Men det skal bli gjort, sier Pettersen som tror drammenserne er bundet av tradisjoner når de velger begravelsesseremoni. Men hun tror det vil skje endringer når nye generasjoner skal velge hvordan de vil ha det.

Personlig preg

– Livssynsåpen seremoni kommer til å bli valgt av langt flere i årene som kommer mener også gravferdskonsulent Kai Roar Bjerkeengen.

Det kan være mennesker som ikke er ivrige kirkegjengere og som vil ha et personlig preg på begravelsen uten salmesang og minnetale av en prest. Det er ikke noe i veien for at en prest også kan medvirke i en livssynsåpen seremoni.

– Jeg tror det vil skje store endringer fem eller ti år fram i tid når folk blir kjent med de ulike ordningene. Jeg tror på et godt samarbeid mellom begravelsesbyråene, de ulike trossamfunnene, Humanetisk Forbund og familiene som skal arrangere begravelse, sier Bjerkeengen.