NRK Meny

LINK skal drive mottaket

Selskapet LINK skal drive transittsenteret på Raumyr i Kongsberg. LINK har drevet mottak siden 1998 og driver 14 mottak, skriver kommunen på sin hjemmeside. Staten vil ta imot 1000 flyktninger i det tidligere høyskolesenteret, mens politikerne har satt et tak på 300.Og det er derfor Fylkesmannen som avgjør saken før de første kommer i januar.

Det gamle høgskolebygget på Raumyr i Kongsberg
Foto: Jiri Havran / Statsbygg