NRK Meny
Normal

Risikerer at innsatte ikke får sinnemestringskurs

Innsatte i Ringerike fengsel venter i årevis på ulike kurs og mestringsprogram for sinne og rus. Ledelsen ønsker å hjelpe flere under soning, men mener krav til sikkerhet gjør det vanskelig.

Benjamin Lipski kritiserer den lange ventetiden for kurs

KRITISK: Benjamin Lipski kritiserer den lange ventetiden for sinnemestringskurs og andre kurs som tilbys innsatte.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg deltok på et sinnemestringskurs i 2014. Det var et bra program og veldig givende.

Benjamin Lipski har gått inn og ut av fengsel siden han var 16. Nå er han i midten av 20-årene og soner en lang dom for drap.

– Etter kurset ville jeg gjerne jobbe videre med å takle sinnet som jeg hadde og søkte om å være med i en oppfølgingsgruppe. Men da fikk jeg avslag grunnet fangesammensetning.

Mister motivasjonen

– Jeg tror veldig mange mister motivasjonen underveis. Men uansett skal vi alle løslates og spørsmålet er jo hvem man ønsker å ha ut igjen. En som har gjennomgått rehabilitering, eller en som har sittet og stirra i veggen i to år?

Benjamin Lipski leser lekser på cella i fengslet

Benjamin Lipski leser lekser på cella i fengslet der han soner en lang dom for drap.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Han vet ikke hvor lenge han må vente før han kan få tilbud om et oppfølgingskurs. Få plasser gjør det nærmest umulig, spesielt i de lukkede fengslene.

– Jeg spurte en avdelingsleder som svarte at jeg hadde så lang dom at jeg alltids kunne fortsette senere.

Les også: Dårlige studieforhold i fengsel

Lang ventetid

I Ringerike fengsel tilbys flere kurs og programmer. Men det er ifølge leder Håkon Melvold kun plass til 6–8 personer på hvert kurs.

– Noen vil kunne risikere å aldri få et tilbud. Andre vil få det de ønsker seg og trenger, men etter noe ventetid.

I løpet av et år, er det maks 30 personer av de totalt 165 innsatte, som får delta på ulike kurs.

– Når vi ser at de innsatte tar tak i seg selv ved å søke kurs og utdanning, er det trist at vi må si nei. Vi skulle gjerne hatt flere ressurser slik at vi kunne gi tilbud til flere.

Håkon Melvold er leder i Ringerike fengsel

Håkon Melvold er leder i Ringerike fengsel. Han sier manglende ressurser gjør at ventetiden for kurs er lang.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Sikkerheten er viktigst

Ringerike fengsel er et lukket fengsel der fokus på sikkerhet er høy. Noe som kan sette en stopper for innsattes rett til utdanning og rehabilitering.

– Det handler om at noen, dessverre kan man gjerne si, blir diskvalifisert fordi man har en type nettverk og relasjoner som ikke passer inn i enhver gruppe.

Melvold sier at hvem som kan opptre med hvem er en sikkerhetsvurdering.

– Hvis man feiler vil man kunne få uheldige situasjoner. Sikkerheten har alltid prioritet nummer en.

Les også: – Fra jeg var 12 år drømte jeg om å bli kriminell