Krisemøte om togforsinkelser

NSB ber politikerne prioritere daglig vedlikehold framfor nye strekninger etter togkaoset på Østlandet i høst. Forsinkelsene på passasjertog har vært flere enn på mange år og ledelsen er ifølge NTB frustrert på vegne av selskapets kunder. NSB har nå innkalt Bane Nor, som har ansvar for togskinner og infrastruktur, til et krisemøte.

Stopp i togtrafikken
Foto: Andreas Molland / NRK