Normal

– Ga de ansatte arbeidsgleden tilbake

Da Eva Håheim Pedersen begynte som klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus, var arbeidsmiljøet i opprør. Så startet hun snuoperasjonen. Nå får hun prisen "årets helseleder".

Eva Håheim Pedersen

ÅRETS HELSELEDER: Eva Håheim Pedersen deler sine tips om hva som er en god leder.

Foto: Vestre Viken HF

I 2011 var det mange frustrerte ansatte på Kongsberg sykehus. Usikkerheten var stor fordi de mistet funksjoner som ble flyttet til Drammen, og det var stor frykt for at sykehuset skulle legges ned.

Så kom Eva Håheim Pedersen inn i bildet. Hun ble klinikkdirektør og fikk oppgaven med å snu en skakkjørt økonomi og misnøye blant de ansatte.

Kongsberg sykehus

Håheim Pedersen er klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus.

Foto: Anders Nielsen / NRK

– Da var det bare å brette opp ermene, sier Håheim Pedersen.

Fire år senere blir hun kåret til årets helseleder med begrunnelsen at hun har gjennomført en stor snuoperasjon. Ifølge juryen har hun gitt de ansatte arbeidsgleden tilbake.

Her deler hun sine tips til hva som gjør en leder god.

  • Godt samspill

– Resultatene skaper man med de ansatte. For å få folk motivert og å gå arbeidsglede, må man få til et godt samspill. Jeg har en enkel filosofi om at det er viktig å snakke sammen, både small talk og om ting som er vanskelig.

  • God informasjon

Gjennom ett år snakker hun med alle de 440 ansatte. En gang i året inviterer hun seg ut på alle avdelingenes personalmøter.

– Jeg er opptatt av å treffe alle de ansatte. Det er veldig motiverende for meg å få snakke med de ansatte så de kan ta opp ting med meg. Ofte går møtene over tiden fordi de har så mye på hjertet.

  • Tydelighet

– Jeg er opptatt av å være en tydelig leder. Utydelig skaper usikkerhet og utrygghet. Hvis man er tydelig, vet folk i hvilken retning de skal gå.

  • Gi ros

– Jeg er opptatt av å være raus og gi mye ros. Det er viktig å spille folk gode, la de få utvikle seg og få ansvar. Vi har ulike styrker, og det er viktig at alle får utvikle styrkene sine.

  • Målrettet arbeid

– Jeg jobber veldig systematisk for å nå målene våre. Her på Kongsberg bruker vi prosjekt som arbeidsform. Det er både målrettet og sørger for at mange får medvirke i prosessen, sier klinikkdirektøren.

  • Medvirkning

– Å samarbeide med både ansatte og tillitsvalgte er viktig. Vi har samarbeidsmøter ca. hver fjerde uke eller oftere. Da har vi en saksliste med saker vi diskuterer. I tillegg til et godt samarbeid er det viktig å ha respekt for at vi har ulike roller.

  • Ta beslutninger

– Å tørre å ta beslutninger er viktig som leder, selv om de er vanskelige. Og man må gjennomføre dem. Man må kunne stå støtt i prosessen selv om det blåser storm og ikke vingle.

Eva Håheim Pedersen sier at det var et krevende utgangspunkt da hun overtok som klinikkdirektør i 2012.

– Vi i ledergruppa bestemte oss for å lage en fellesdugnad. Alle skulle bidra med tiltak til å bedre økonomien. Det var et hardt arbeid, men det ble mange oppturer både for oss og de ansatte da vi lyktes og fikk kontroll på økonomien, sier Eva Håheim Pedersen.

Nå mottar hun prisen for årets helseleder 2016 som overrekkes av helseminister Bent Høie. Det er Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, NSH, som står bak prisen.