NRK Meny

Kan bli sykehus i Drammen

Nåværende sykehustomt i Drammen kan bli plan B hvis Brakerøya-alternativet faller. Det kom fram på dagens styremøte i Vestre Viken. Det var styrets leder som sa han ville ha en alternativ plan til Brakerøya på bordet når styret skal velge tomt 28. april. Ytterkollen i Nedre Eiker betraktes som lite realistisk fordi det garantert vil komme innsigelser mot bruk av matjord til sykehustomt.