Kan bli ekstra tungt for oljebransjen

Bedriftene som leverer til oljebransjen er spesielt sårbare for streik. – Vi har pressede leveringssituasjoner og jobber steinhardt hver eneste dag for å levere etter skjema.

Aker Solutions

267 ansatte ved Aker Solutions' avdeling i Lier kan bli tatt ut i streik fra søndag.

Foto: Aker Solutions

På landsbasis er det meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilslutta Norsk Industri, og bedrifter som forbundet har direkteavtale med på Industrioverenskomsten, det såkalte frontfaget. Kravene handler blant annet om lønn og pensjon.

Det er fellesforbundet som krever brudd i meklingen med Norsk Industri, en streik vil ramme mange av de store industribedriftene i landet. Spesielt utsatt er selskaper i en hardt presset oljebransje.

Kan bli full stopp

– Det er alltid blandede følelser når man går inn i en streik, sier Arne Rødby, klubbleder hos Fellesforbundet hos Aker Subsea på Tranby.

Klubbstyret har streikevaktlistene klare og medlemmene blir fortløpende informert om situasjonen. Hvis selskapets 267 medlemmer blir tatt ut i streik vil det bli full stopp fra søndag morgen.

– Dette gjelder opprettelse av kjøpekraft. Vi vil ha tariffesting av pensjon og en rekke justeringer i tariffavtalene. Det er veldig viktig for våre medlemmer, sier Rødby.

Økt arbeidsledighet

I går ble det også kjent at arbeidsledigheten i Norge øker. I januar var ledigheten på 4,8 prosent ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, det er 0,3 prosentpoeng høyere enn regjeringens prognoser.

– Det er absolutt ikke hyggelig lesning. Vi mener at regjeringen burde ha fått igangsatt en del prosjekter i Nordsjøen. Nå er det veldig viktig for oss å få opprettholdt kjøpekraften sånn at vi ikke får resesjon og enda mer arbeidsledighet, sier Rødby.

Han legger ikke skjul på at en streik kan bli en stein til byrden for Aker Subsea.

– Vi har pressede leveringssituasjoner og jobber steinhardt hver eneste dag for å levere etter skjema.

– Ikke positivt

– Den vil ramme ganske hardt. Vi har ikke mer tid enn det vi trenger for å produsere det vi skal så dette er ikke noe positivt, sier Bent Andersen, klubbleder i Fellesforbundet ved GKN Aerospace Norway, som har henholdsvis 299 og 304 organiserte medarbeidere som kan bli tatt ut i streik.

Buskerud er et av fylkene som kan bli hardt rammet. 1904 ansatte fordelt på 43 bedrifter kan bli tatt ut i streik fra søndag morgen. GKN Aerospace Norway og Kongsberg Defence and Aerospace er de to største selskapene i Buskerud som er truet.

– Hvordan tror du streikeviljen er blant dine medlemmer?

– Jeg tror de vil streike hvis det blir streik, men som alle andre så vil de nok unngå streik så langt det går. Med hånda på hjertet håper jeg inderlig at det ikke blir streik, sier Andersen.