Bryr seg lite om begrepene

Innvandrere bryr seg lite om hva slags begreper politikerne vil bruke om dem.

Afsal Ishaq

Afsal Ishaq bryr seg lite om man blir kalt «andregenerasjons innvandrer» eller «førstegenerasjons nordmann».

Foto: Christofer Kjos Gabrielsen / NRK

Afzal Ishaq mener forslaget til KrFs stortingspolitiker Knut Arild Hareide har lite for seg.

Han mener at det ikke er så stor forskjell om man slutter med «andregenerasjons innvandrer» og heller bruker «førstegenerasjons nordmann».

– Dette er bare politiske begreper, og det er det samme for meg om vi blir kalt det ene eller det andre. For i det vanlige liv vil begrepene bety lite, sier han.

Les: Vil fjerne begrepet «andregenerasjons innvandrere»

Vil bytte om

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide vil at vi skal bytte begrep på utlendinger som er født i Norge.

Foto: Holm, Morten, Morten Holm / Scanpix

Knut Arild Hareide sa til Dagsavisen i dag at han vil bytte om på begrepene.

– Vi burde begrave uttrykket «andregenerasjons innvandrer». Når man er født og oppvokst i Norge er begrepet «førstegenerasjons nordmenn» mye bedre. Det uttrykker at man er nordmann, men at man er i førstegenerasjon, sier han.

Lisette Dembo mener begrepet «andregenerasjons innvandrer» er dekkende nok:

– Mine barn er født og oppvokst i Norge og kan kalles norske, men kan aldri kalles nordmenn. Det vil alltid være en forskjell på dem fordi de har to kulturer, mener hun.

A-Naser Ramaki vil derimot gjerne at han og hans fremtidige barn blir kalt nordmenn.

– Selv om jeg er født i et annet land så er Norge landet mitt nå. Om jeg for eksempel kommer på landslaget i fotball, så blir det det norske landslaget jeg kommer til å spille for, sier han.

Skaper barrierer

Førsteamanuensis ved NTNU Berit Berg underviser i innvandringsrelaterte emner. Hun sier det er kjempeviktig at politikere nå tar til ordet for å slutte å kalle de som hadde foreldre som kom hit som innvandrere noe annet enn nordmenn, men mener det er unødvendig å ha noe merkelapp på dem i det hele tatt.

– Vi behøver det like mye eller like lite som vi behøver å ha fokus på at noen er rødhårede, har fregner eller har et eller annet som er en egenskap. Vi trenger ikke lage båser som vi plasserer folk i.

Berit Berg sier at slike begreper som «andregenerasjons innvandrer» eller «førstegenerasjons nordmann» bare vil fremmedgjøre disse gruppene og gjøre integreringen vanskeligere.

Får støtte

Men leder for Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharakhani, støtter forslaget til KrF-politikeren, og mener utspillet er modig.

- Dette er et begrep vi må begynne å bruke fra nå! Jeg er glad noen tør å ta i bruk et nytt og mer dekkende begrep som passer bra for dem som er født og oppvokst i Norge.

For som et samfunn har vi et ansvar for hverandre, og da har vi ikke tid til å sortere hverandre.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, forstår utspillet, men mener at det er viktigere ting å bruke ressurser på:

- Det er unødvendig å bruke tid og energi på å finne nye begreper som skal være mer politisk korrekte. For det viktigste er å bruke et begrep som gjør at vi vet hvem vi snakker om, og ha en politikk som fungerer.