Innsigelser til Gulskogen-plan

Fylkesutvalget har i dag vedtatt en rekke innsigelser til den nye reguleringsplanen for Gulskogen senter i Drammen. Planen er i strid med Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur som sier at fremtidig handel skal skje i sentrum. Fylkesutvalget mener at reguleringsplanen heller ikke løser trafikkproblemene rundt senteret.